Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/dergi/

ilef.net Anasayfa    İletişim Araştırmaları Başsayfa    2005 / 2005 3(1-2)

Anasayfa
Türklerde Devletle İlişkiler Üzerine Bazı Notlar

13/05/2008

Administration-Subordinate Relations in Turks

Özet

Türklerde yönetim-yönetilen ilişkileri üç ana bölüm ve döneme ayrılarak incelenebilir. Bu üç dönemde de devletin hem konumu hem de yönetilene karşı tutumu, eylem ve işlemleri farklıdır. Halkı; boy, tebaa ve yurttaş (vatandaş) diye üç farklı statüye ayırabileceğimiz bu üç dönemde hem halk devleti farklı algılamakta hem de devlet kendine farklı bir yer seçmektedir. Orta Asya Türk devletlerinde boylar, obalar kaanla ve öteki yöneticilerle iç içe yaşamaktadır. Kaan henüz içinde yaşadığı kümeden sıyrılıp ayrılmamıştır. Kandaş bir örgütlenme vardır. Yönetilenle yöneten arasında iletişimi, yardımlaşmayı ya da korumayı önleyen herhangi bir engel yoktur. Bir geçiş dönemini ifade eden Selçuklu'dan sonra gelen Osmanlı'da ise durum çok daha farklıdır. Tebaa (uyruk) sisteme katkısından dolayı (vergi verdiğinden, asker olduğundan) önemlidir. Ama tebaanın, insan ya da tebaa olmaktan kaynaklanan bir önemi yoktur. Cumhuriyet dönemi ile ülke insanı yurttaşlık statüsü kazanmıştır. Bu statüdeki yönetilen kimi temel haklar açısından korunmuş, kimi hizmetleri devletten ister olmuş kimi konulara da katılma hakkını elde etmiştir. Bu üç dönemde de halkla ilişkiler adıyla anılmasa bile onun yerine geçebilecek uygulamalar ortaya çıkmıştır. Her dönem birbirinden farklıdır ancak yine de bu dönemlerde halkı hoşnut etmeye, halkın sorunlarını anlamaya ve çözmeye yönelik devlet çabaları devletin en önemli işlevleri arasındadır.

Abstract

Administration-subordinate relations in Turkish political culture can be examined in three main sections and periods. In those three periods, both state's position and its approach towards “the subordinates” differs in terms of state's actions and how it operates. We can classify people in three separate categories respectively; as members of a tribe, as subjects and as citizens. It is also possible to argue that people's perception of the state and state's positioning itself (in social life) also differs in those three distinct periods. Although far from the contemporary understanding, some early practices of “public relations” had appeared in those periods. Every period differs from each other, however among the most important functions of the state system had came the efforts to please “people”, to understand and solve their daily problems.İlgili Dosya(lar)
Bilgisayarınıza indirmek için tıklayın

Türklerde Devletle İlişkiler Üzerine Bazı Notlarİletişim Araştırmaları içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

Bu yazıyı  Yazdır |   Sayfa Başı  
 
© İletişim Araştırmaları


İletişim Araştırmaları Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri