Yayın Anahtar Kelime Başlık Yazar


Dergi Adı: İletişim: Araştırmaları Dergisi
Kurucu: İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Yayıncı: İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Sahibi: İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) Müdürü Doç Dr. Nuran YILDIZ
Yayın Yılı: 2003
Periyot: Yılda İki
Dil: Türkçe,İngilizce
Boyut: 23,5x16
Amaç: İletişim alanının disiplinlerarası yapısı içinde düşünce üreten araştırmacılar için uluslararası bir forum oluşturmak; teorik analiz ve tartışmalar kadar ampirik araştırmaları da yayınlayarak iletişim alanında bilgi üretim ve paylaşımının sağlanmasına katkıda bulunmaktır.
Sorumlu: Doç. Dr. Nuran YILDIZ
Editörler: Editör: Yrd. Doç. Dr. Engin SARI
ISSN: 1303-7900
Danışma Kurulu: Nilgün ABİSEL , Korkmaz ALEMDAR , Aysel AZİZ , Seçil BÜKER, Stuart EWEN , Raşit KAYA, Metin KAZANCI, Levent KILIÇ , Alois MOOSMULLER , Vincent MOSCO , Erol MUTLU, Ünsal OSKAY, Filiz B. PELTEKOĞLU , Dan SCHILLER , Oya TOKGÖZ, Ahmet TOLUNGÜÇ , Nuri TORTOP, Aydın UĞUR , Konca YUMLU
Yazarlara Not: ilef.ankara.edu.tr/dergi/yazi
Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Cebeci,06590, Ankara/TÜRKİYE
Telefon: 312 319 77 14 (254)
Faks: 312 362 27 17
E-Posta: ilefdrg@media.ankara.edu.tr
URL: http://www.ilefarsiv.com/dergi
DOI Ön Eki: 10.1501/ Iltaras