Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Siyasi Tarih İLE210

Program: Lisans    Yıl: 2    Dönem: Bahar
Dersin Kodu: İLE210
GZT:    Zorunlu    Kontenjan: 250
HİT:    Zorunlu    Kontenjan: 250
RTS:    Zorunlu    Kontenjan: 250
Diğer fakülteler için kontenjan:    0
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 5
Ders saati: 3    Uygulama saati: 0

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Dersin amacı siyasi tarih hakkında formasyon kazandırmak, temel bilgi ve verileri aktarmaktır.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
1. HAFTA: Genel Giriş: Tarih Nedir, Siyasi Tarih Nedir
2. HAFTA: Genel Giriş: Tarih ve Kronoloji Farklılığı
3. HAFTA: Fransız Devrimi ve Sonuçları
4. HAFTA: Devrim Sonrasında Avrupa: 1830-1848 Ayaklanmaları ve 1870 Paris Komünü
5. HAFTA: I. Dünya Savaşı
6. HAFTA: Savaş Sonrasında Avrupa ve 1929 Dünya Bunalımı
7. HAFTA: II. Dünya Savaşı
8. HAFTA: İki Kutuplu Dünya ve Soğuk Savaş
9. HAFTA: Üçüncü Dünya’nın Yeni Görünümleri
10. HAFTA: 970’li Yıllarda Sosyal Refah Devleti’nin Çözülüşü
11. HAFTA: 1989 Sovyet Sisteminin Çöküşü, Telafi edici Devrimler
12. HAFTA: Yeni Dünya Düzeni ve Kapitalizmin Yeni Aşaması
13. HAFTA: Genel Değerlendirme
14. HAFTA: Genel Değerlendirme
Okuma listesi
Oral Sander, Siyasi Tarih: İlkçağlardan-1918'e,İmge Kitabevi, Ankara,1986.
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 40 / Dönemsonu sınavı % 60
Öğretim Yöntemleri
Ders anlatımı ve tartışma.
Ölçme Yöntemleri
Yazılı sınav yapılacaktır.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri