Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Sosyal Psikoloji İLE219

Program: Lisans    Yıl: 2    Dönem: Güz
Dersin Kodu: İLE219
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 20
HİT:    Zorunlu    Kontenjan: 250
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 20
Diğer fakülteler için kontenjan:    0
Kredi: 2    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 2    Uygulama saati: 0

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Dersin amaçları sosyal psikolojinin temel kavramlarına giriş yapmak ve egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına değinmektir.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
1-2.Sosyal Psikolojinin Temel Kavramlarına Giriş (Tutum, Algı, Güdü, Propaganda, İletişim, Roller, Grup, Sosyalleşme, Kültür, Kişilik, Dil vs.)
3-4.Sosyal Psikoloji Tarihi ve Kuramları
5. Sosyal Psikolojide Egemen Bilimsel Paradigmanın Sorunları: Eleştirel Sosyal Psikolojiye Doğru
6. Endüstri-sosyal psikoloji ilişkisi: Tutum Ölçeklerinin Geliştirilmesi ve Hawthorne Deneyleri
7. Sosyal Psikolojide Sosyal Darwinizm, Irkçılık ve Soykırım Düşüncesinin Kökenleri (Galton’un zeka ölçüm testleri ve sınıf aidiyeti üzerine kurduğu bağlantı)
8. Siyaset ve Sosyal Psikoloji araştırmaları bağlantısı üzerinden bir yaşam öyküsü; Muzaffer Şerif’in Sosyal Psikolojiye katkıları (Bir liyakat yemininin ardından; 1950 öncesi sınıf temelli araştırmalardan 1950 sonrası grup temelli araştırmalara yöneliş)
9. Sosyal Psikolojide Temel Olgular (Deneyim ve Davranışların Referans Çerçevesi, Çeşitli Psikolojik Olaylardaki Faktörler Arası ilişkiler, Deneyimin Yapılandırılmasında Yer Alan Dayanaklar, Dayanaklarda Kültürel Farklılıklar)
10. İnsanlararası Etkileşim ve Bu Etkileşimin Ürünleri: Grup Yapısı ve Normlar
11. Dil ve İletişim (Konuşma algısı, gramerin psikolojisi, psikolinguistlerin çalışmaları, beyin ve dil, dil ve toplumsal cinsiyet)
12. Siyasal Tutumların ve Öğrenmenin Dinamikleri Üzerinden Yürüyen Araştırmalar
13. Kollektif Etkileşim ve Sosyal Hareketler (Güçlü Sosyal Davranışlar, Önemli Faktörler, Koşullar, Büyük Sosyal Hareketlerde Ortaya Çıkan Yeni Değerler)
14. Kent ve Çevresel Psikoloji (Gürültü, Kişisel Alan, Kalabalık, Kalabalıkla ilgili kuramlar, Mimari Tasarım, Kentte Yaşam
Okuma listesi
Metin İnceoğlu (2004). Tutum Algı İletişim. Elips:Ankara.
J.L. Freedman, D.O. Sears, J.M. Carlsmith (2003), Sosyal Psikoloji, Çev.Ali Dönmez, İmge Yayınları, Ankara.
Sibel A. Arkonaç, Sosyal Psikoloji (2005) Sosyal Psikoloji, Alfa Yayınları, İstanbul.
Muzaffer Şerif, Carolyn W. Şerif (1996) Sosyal Psikolojiye Giriş I, Çevirenler: Mustafa Atakay, Aysun Yavuz, Sosyal Yayınlar, İstanbul
Muzaffer Şerif, Carolyn W. Şerif (1996) Sosyal Psikolojiye Giriş II, Çevirenler: Mustafa Atakay, Aysun Yavuz, Sosyal Yayınlar, İstanbul.
Clifford T. Morgan (1995) Dil ve İletişim, Psikolojiye Giriş, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları, Ankara.
Michael A. Milburn (1998) Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset, Çevirenler: Ali Dönmez, Veli Duyan, İmge Kitabevi, Ankara.
Alaaddin Şenel (1984) Irkçılığın Psikolojik, Sosyal Psikolojik, Psikanalitik Açıklamaları, Irk ve Irkçılık Düşüncesi, Bilim ve Sanat, Ankara, s: 136-142.
İNTERNET KAYNAKLARI
Sertan Batur, Ersin Aslıtürk, “Sakıncalı Psikoloji”-Muzaffer Şerif Başoğlu ve Sadrettin Celal Antel’in Görevlerinden Uzaklaştırılmaları Örneğinde Politika ve Psikoloji İlişkisi (www.geocities.com/tfpsikoloji/batur/04.htm)
Muzaffer Şerif Başoğlu (1943), Psikoloji Karşısında Irkçılık, Yurt ve Dünya, 4 (25), 7-13 (www.geocities.com/tfpsikoloji/serif/01.htm)
Muzaffer Şerif Başoğlu (1943) Irk Psikolojisi Münasebetiyle Ordinarius Profesör M. Şekip Tunç’a, Adımlar, 1 (4), 128-129 (www.geocities.com/tfpsikoloji/serif/02.htm)
Melek Göregenli, Sosyal Psikolojiden hareketle sosyal bilimlerde olgu-değer ilişkisi üzerine düşünceler (www.geocities.com/tfpsikoloji/goregenli/02.htm)
Ersin Aslıtürk, A(Sosyal) Psikoloji: Carla’nın hikayesi ve kurtuluş yolları, (www.geocities.com/tfpsikoloji/aslitürk/04.htm)
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 30 / Dönemsonu sınavı % 70
Öğretim Yöntemleri
Ders, ders sorumlusunun konu anlatımı,okuma parçalarının tartışılması ve öğrencilerin konulara denk düşen araştırma örnekleri sunumlarıyla yürütülmektedir.
Ölçme Yöntemleri
Öğrencinin başarısı vize ve final sınavlarından aldıkları notlar, derse devamı ve vize notuna katkıda bulunacak ödev çalışmaları üzerinden değerlendirilecektir.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri