Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Avrupa Birliği ve Türkiye İLE236

Program: Lisans    Yıl: Serbest    Dönem: Bahar
Dersin Kodu: İLE236
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 30
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 30
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 30
Diğer fakülteler için kontenjan:    20
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 2    Uygulama saati: 2

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Uluslararası alanda kendine özgü bir bütünleşme modeli olan Avrupa Birliği'nin oluşumuna kaynaklık eden düşünceleri,geçirdiği tarihsel aşamaları, sahip olduğu hukuk düzeninin genel özelliklerini, kurumlarını, dayabdığı politikaları ve genişleme süreci ile birlikte karşı karşıya kaldığı sorunları genel düzeyde irdelemek ve Birliğin yapısıyla birlikte tartışılan "Avrupa Anayasası", "Avrupa Kimliği", "Avrupa Kültürü", Avrupa Vatandaşlığı" kavramlarını ve bu kavramların ulus devlet anlayışına etkilerine ilişkin bilgileri ortaya koymak, bu bilgiler temelinde; Avrupa Birliği/Türkiye ilişkilerinin tarihsel sürecini, bu sürecin başta politik alanda olmak üzere toplumsal alandaki etkilerini, ilişkilerin gelinen noktada vardığı durumu ve gelecekte olası gelişmeleri, toplumların karşılıklı tarihi, ekonomik, kültürel ve siyasi algılama biçimlerinin buna etkilerini de tartışarak aktarmak ve katılımcılara, konu ile ilgili kavram ve olayları bilgisel temelde değerlendirmelerini sağlayacak bilgileri kazandırmaktır.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
1. HAFTA: Uluslararası sistemde bölgesel entegrasyonun ve uluslararası kuruluşların yeri /önemi
2. HAFTA: Avrupa Birliği'nin düşünsel arka planı: Federalizm / Federal Avrupa tartışmaları
3. HAFTA: Avrupa Birliği entegrasyonunun boyutları: Genişleme ve Derinleşme süreçlerinin tanımlanması; Avrupa Birliği entegrasyonunun açıklanmasına yönelik temel yaklaşımlar (İşlevselcilik, yeni-işlevselcilik, hükümetlerarasıcılık)
4. HAFTA: Avrupa Birliği'nin kurumsallaşma süreci I: Birlik fikrinin oluşması, derinleşme ve genişleme süreçlerindeki yapı taşları, dönemler ve olaylar
5. HAFTA: Avrupa Birliği'nin kurumsallaşma süreci II: Birlik fikrinin oluşması, derinleşme ve genişleme süreçlerindeki yapı taşları, dönemler ve olaylar
6. HAFTA: Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısı, karar alma ve politika yapım mekanizmaları
7 ve 8. HAFTALAR: Arasınav dönemi
9. HAFTA: Avrupa Birliği - Türkiye ilişkilerinin tarihsel çerçevesi: ilk başvuru dönemi
10. HAFTA: Akdeniz Genişlemesi sürecinde Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri
11. HAFTA: 1990'larda Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri: Kopenhag, Lüksemburg ve Helsinki Zirveleri
12. HAFTA: Müzakerelerin başlaması öncesinde Türkiye'deki siyasal gelişmeler, mevzuat uyumlama çalışmaları, farklı siyasal ve toplumsal kesimlerin sürece yönelik yaklaşımları
13. HAFTA: AKP iktidarı döneminde Avrupa Birliği - Türkiye ilişkilerindeki gelişmeler
14. HAFTA: Türkiye'de yayıncılık politikalarının Avrupa Birliği ile uyum süreci bağlamında değerlendirilmesi
Okuma listesi
Çelebi, A. (2004). Avrupa: Halkların Siyasal Birliği. İstanbul: Metis.
Uğur, M. (2005). Müzakerelerden Üyeliğe: AB - Türkiye Gündemindeki Sorunlar. İstanbul: Punto.
Eralp, A. (ed.) (1997). Türkiye ve Avrupa. Ankara: İmge.
Dedeoğlu, B. (2003). Dünden Bugüne Avrupa Birliği. İstanbul: Boyut.
Canbolat, İ. (1998). Uluslarüstü Sistem Avrupa Birliği: Bir Dönüşümün Analizi. İstanbul: Alfa.
Williams, A. ve Balkır, C. (1996). Türkiye ve Avrupa İlişkileri Avrupa Topluluğu'na Tam Üyelik ve Küreselleşen İlişkiler. İstanbul: Sarmal.
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 40 / Dönemsonu sınavı % 60
Öğretim Yöntemleri
Öğretim Elemanının bilgi aktarımı, sokratik yöntemle yürütülecek tartışmalar, belirli okumalar çerçevesinde katılımcıların oluşturacakları grupların sunumları ve bunlara ilişkin değerlendirmeler.
Ders konusu kapsamına giren konularda Avrupa Birliği'nin ilgili kurumları tarafından hazırlanan kısa film gösterileri ve Türkiye'nin ulusal program çerçevesinde hazırlamış olduğu kimi veri raporlarının slaytlar şeklinde sunumu.
Ölçme Yöntemleri
Vize ve final sınavları klasik yöntemle yapılacaktır.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri