Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Türkiye Siyasal Hayatı ve Kurumları İLE311

Program: Lisans    Yıl: 3    Dönem: Güz
Dersin Kodu: İLE311
GZT:    Zorunlu    Kontenjan: 250
HİT:    Zorunlu    Kontenjan: 250
RTS:    Zorunlu    Kontenjan: 250
Diğer fakülteler için kontenjan:    0
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 6
Ders saati: 3    Uygulama saati: 0

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinin önemli siyasal olay ve gelişmeleri, kilometre taşları, dönüm noktaları hakkında öğrencilere temel bilgileri vermek.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
TÜRKİYE SİYASAL HAYATI VE KURUMLARI DERS İÇERİĞİ
1. HAFTA: Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasal Yapısı, Rejimi ve Ardındaki Siyasal Felsefe
2. HAFTA:Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri: 19. yüzyıl ve Jön Türk dönemi.
3. HAFTA: Ulusal Bağımsızlık Hareketi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu hazırlayan gelişmeler
4. HAFTA: “Türk Devrimi” ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Siyasal Yapısı, Rejimi ve Ardındaki Siyasal Felsefe
5. HAFTA: “Türk Devrimi” ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Siyasal Yapısı, Rejimi ve Ardındaki Siyasal Felsefe
6. HAFTA: Tek Parti Dönemi ve Çok Partili Düzen’in Kuruluşu
7. HAFTA: “Çok Partili Düzen”in Kuruluşu
1945-60 Dönemi ve 27 Mayıs
8. HAFTA: 1960-65 Askeri Yönetim, “Sivil Düzen”e Geçiş ve 12 Mart Muhtırası
9. HAFTA: 1971-1980 Dönemi siyasal gelişmeler
10. HAFTA: 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonraki gelişmeler
11. HAFTA: Türkiye’de “Sol” ve “Sağ” Kavramları Çerçevesinde Siyasal Hayata Bakış
12. HAFTA: Sol Üzerindeki Kemalist Miras: Yeni Solun Yükselişi
13. HAFTA: Sağ: Irkçı-Milliyetçi, Dinci, Liberal Versiyonları
14. HAFTA: Genel Değerlendirme
Okuma listesi
TÜRKİYE SİYASAL HAYATI VE KURUMLARI- OKUMA LİSTESİ
1. HAFTA: Dersin ve kaynakların tanıtımı.
2. HAFTA:
Timur, Taner (2003), Osmanlı Mirası, Geçiş Sürecinde Türkiye, (der.) Irvin C. Schick, Ahmet E. Tonak, (4. Baskı), s. 12-38, (İstanbul: Belge Yayınları).
Zürcher, Erik Jan, (1998,) Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde “Batı’nın Etkisi ve İlk Modernleşme Girişimleri”,, İstanbul, İletişim Yayınları, s. 21-136
3.-HAFTA:
-Zürcher, Erik Jan, (1998,) Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde “Türk Tarihinde Jön Türk Dönemi, 1908-1950”,, İstanbul, İletişim Yayınları, s. 137- 194
Zürcher, Erik Jan, (2002), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm içinde “ Kemalist Düşüncenin Osmanlı Kaynakları” İletişim Yayınları, İstanbul, s. 44-55-
4. HAFTA:
Levent Köker, (2002) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm içinde “ Kemalizm/Atatürkçülük: Modernleşme, Devlet ve Demokrasi” İletişim Yayınları, İstanbul, s. 97-112
Nur Betül Çelik, (2002) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm içinde “ Kemalizm: Hegemonik Bir Söylem” İletişim Yayınları, İstanbul, s. 75-92
5. HAFTA:
Zürcher, Erik Jan, (1998,) Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde “Türk Tarihinde Jön Türk Dönemi, 1908-1950”,, İstanbul, İletişim Yayınları, s. 195- 242
Nuray Mert, (2002) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm içinde “ Cumhuriyet Türkiyesi’nde Laiklik ve Karşı Laikliğin Düşünsel Boyutu” İletişim Yayınları, İstanbul, s. 197-210
6. HAFTA:
Yerasimos, Stefanos (2003), Tek Parti Dönemi, Geçiş Sürecinde Türkiye, (der.) Irvin C. Schick, Ahmet E. Tonak, (4. Baskı), s. 76-112, (İstanbul: Belge Yayınları).
Zürcher, Erik Jan, (1998,) Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde “Türk Tarihinde Jön Türk Dönemi, 1908-1950”,, İstanbul, İletişim Yayınları, s. 195- 242-298
7. HAFTA: (Vize haftası; başarılar dilerim)
8. HAFTA:
Eroğlu, Cem (2003), Çok Partili Düzen’in Kuruluşu, Geçiş Sürecinde Türkiye, (der.) Irvin C. Schick, Ahmet E. Tonak, (4. Baskı), s. 112- 158, (İstanbul: Belge Yayınları).
Zürcher, Erik Jan, (1998,) Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde “Türk Tarihinde Jön Türk Dönemi, 1908-1950”,, İstanbul, İletişim Yayınları, s. 242-298
9. HAFTA:
Zürcher, Erik Jan, (1998,) Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde “Türk Tarihinde Jön Türk Dönemi, 1908-1950”,, İstanbul, İletişim Yayınları, s. 299-351
Sina Akşin (2002), Çağdaş Türkiye, içinde “ Siyasal Tarih 1950-1960; Cem Yayınevi, İstanbul, s. 215-226
10. HAFTA:
Zürcher, Erik Jan, (1998,) Modernleşen Türkiye’nin Tarihi içinde “Türk Tarihinde Jön Türk Dönemi, 1908-1950”,, İstanbul, İletişim Yayınları, s. 351-451
11. HAFTA:
Belge, Murat (2003), Sol, Geçiş Sürecinde Türkiye, (der.) Irvin C. Schick, Ahmet E. Tonak, (4. Baskı), s. 159-188, (İstanbul: Belge Yayınları).
12. HAFTA:
Ağaoğulları, M. Ali (2003), Aşırı Milliyetçilik, Geçiş Sürecinde Türkiye, (der.) Irvin C. Schick, Ahmet E. Tonak, (4. Baskı), s. 189-236, (İstanbul: Belge Yayınları).
13. HAFTA:
Toprak, Binnaz (2003), Dinci Sağ, Geçiş Sürecinde Türkiye, (der.) Irvin C. Schick, Ahmet E. Tonak, (4. Baskı), s. 237-249, (İstanbul: Belge Yayınları).
14. HAFTA:
Genel tekrar ve değerlendirme
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 40 / Dönemsonu sınavı % 60
Öğretim Yöntemleri
Ders anlatımı ve tartışma
Ölçme Yöntemleri
Yazılı sınav
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri