Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Türkiye'de Siyasal Güncel Sorunlar İLE240

Program: Lisans    Yıl: Serbest    Dönem: Bahar
Dersin Kodu: İLE240
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 50
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 50
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 50
Diğer fakülteler için kontenjan:    3
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 2    Uygulama saati: 2

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Siyaset Biliminin temel kavramları ışığında, Türkiye'nin güncel siyasal sorunlarının tartışılması yoluyla gelecekte iletişim alanında çalışacak öğrencilerin var olan siyasal sorunlardan haberdar olmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Güncel sorunların belli bağlamda, belli kavramlar çerçevesinde düşünülmesi ve tartışılması becerisinin kazandırılması ve böylece öğrencilerin politik bir duyarlık geliştirmelerinin sağlanması dersin bir diğer amacıdır.
Önkoşullar Dersin İçeriği
Derste her hafta, önceden belirlenen konu, ilgili kaynaklar ışığında tartışılacaktır. Her dersin sonunda bir sonraki hafta tartışılacak sorun ve okunacak kaynaklar belirlenecektir. Öğrencilerin her hafta derse gelmeden önce belirlenen kaynakları okumuş olmaları gerekmektedir.
Okuma listesi
- Tartışılacak olan sorunla ilgili olarak gazete ve dergilerde yayımlanan köşe yazıları ve yorumlar.
- Tartışılacak sorunun tarihsel arka planını anlamak üzere konunun belirlenmesinin ardından saptanacak kitap ve makaleler.
- Farklı televizyon kanallarında yayınlanan belgeseller, haber, tartışma ve yorum programları.
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 40 / Dönemsonu sınavı % 60
Öğretim Yöntemleri
Öğretim yöntemi esas olarak öğrencilerin önceden belirlenmiş konu ve sorun üzerinde tartışmalarına dayanmakla birlikte, dersin akışı içinde haftalık olarak belirlenecek olan sorunun tartışılmasına zemin oluşturabilecek görsel işitsel malzemenin sunumu, gazete ve dergilerde yayımlanmış haberlerin derslere getirilerek okunması ve gerektiğinde sorunun bağlamını ve çerçevesini netleştirmek üzere anlatım gibi yöntemlere de başvurulacaktır.
Ölçme Yöntemleri
Tartışmalara aktif katılım ara sınavın %15'lik parçasını oluşturacak biçimde ödüllendirilecektir. Öğrencinin dönem başlarken belirlenecek ödev konuları arasından birini seçerek hazırlayacağı çalışma %25 ağırlıkla arasınav notuna dahil edilerek değerlendirilecektir. Final sınavı, klasik yazılı sınavdır.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri