Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Basın İş Hukuku İLE237

Program: Lisans    Yıl: Serbest    Dönem: Güz
Dersin Kodu: İLE237
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 50
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 50
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 50
Diğer fakülteler için kontenjan:    5
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 2    Uygulama saati: 2

Öğretim Elemanı
BILGI Mehmet Ali Şuğle
Dersin Amaçları
Öğrencilerin basın iş hukuku hakkında bilgilenmelerini sağlamak.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
1,2,3 ve 4.Hafta: Gazetecilerin Çalışma İlişkilerinin Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Düzenleme Çalışmalarının Gelişimi, Türkiyede Gazetecilerin Çalışma İlişkilerindeki Temel Sorunlar
5,6 ve 7.Hafta: Bireysel İş Hukuku Açısından GAzetecilerin Çalışma İlişkileri: Basın İş Sözleşmesi ve Bu Sözleşmenin Tarafları, Borç ve Yükümlülükleri, Bu Sözleşmenin Sona Ermesi
8,9 ve 10.Hafta:Kollektif İş Hukuku Açısından Gazetecilerin Çalışma İlişkileri:Sendikalar Hukuku Bakımıdna, Toplu İş Sözlemesi, Grev ve Lokavt Hukuku Bakımından.
11,12 ve 13. Hafta: Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Gazetecilerin Durumu
14.Hafta: Dersin Genel Değerlendirmesi
Okuma listesi
Mehmet Ali Şuğle, İş Hukuku Açısından Gazeteci,Ankara:ÇGD Yayınları,
Müjdat Şakar, Basın İş Hukuku, İstanbul: Beta Yayınları.
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 40 / Dönemsonu sınavı % 60
Öğretim Yöntemleri
Konferans, Soru-Cevap, Tartışma
Ölçme Yöntemleri
Sınavlar çoktan Secmeli ve klasik soru şeklinde yapılacaktır.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri