Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Yazınsal Metinlere Eleştirel Yaklaşımlar İLE 249

Program: Lisans    Yıl: Serbest    Dönem: Güz
Dersin Kodu: İLE 249
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 25
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 25
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 25
Diğer fakülteler için kontenjan:   
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 3    Uygulama saati: 4

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Bu dersin amacı, öğrencilere yazınsal yapıtları bilinçli bir şekilde okumayı öğretmektir. Öğrencilerin bu bilinci kazanmasını sağlamak için edebiyat eleştirisinin temel kavramları ve anlatım teknikleri üzerinde durulacaktır. Yazınsal türlerin temel öğeleri ele alınarak, bir roman, öykü ya da şiir okurken derinde yatan anlamı çıkarabilmek için ona hangi malzemelerle yaklaşılması gerektiği tartışılacaktır. Nihai amaç, öğrencinin iyi şiirin/öykünün/romanın nasıl olması gerektiği üzerine anlamlı sorular sorması ve yerinde yorumlar yapmasıdır.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
1. HAFTA: Eleştirel Okuma Teknikleri dersinin amacı, dönem boyunca katılımcılarına kazandırmaya çalışacakları hakkında bir giriş (derse devam, derse katılım, not verme-değerlendirme biçimi)
2. HAFTA: Kurmaca kavramı, anlatıcı, olay akışı-olay örgüsü üzerine açıklayıcı bilgiler ve tartışma. (Seçilen metinler üzerinde uygulama)
3. HAFTA: Roman/öykü kişileri (tip mi karakter mi?), zaman kullanımı üzerine açıklayıcı bilgiler ve tartışma. (Seçilen metinler üzerinde uygulama)
4. HAFTA: Anlatım teknikleri ve bakış açısı: İç monolog, iç diyalog ve bilinç akışı. (Seçilen metinler üzerinde uygulama)
5. HAFTA: Anlatım teknikleri ve bakış açısı: İç monolog, iç diyalog ve bilinç akışı. (Seçilen metinler üzerinde uygulama)
6. HAFTA: İçerik/biçim. (Yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkar?) Türk öykücülüğü ve romancılığında değişen içeriksel öğelere koşut ilerleyen biçimsel özellikler.
7. HAFTA: ARA SINAV
8. HAFTA: ARA SINAV
9. HAFTA: İçerik/biçim. (Yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkar?) Türk öykücülüğü ve romancılığında değişen içeriksel öğelere koşut ilerleyen biçimsel özellikler.
10. HAFTA: İyi roman/İyi öykü nasıl olur? Kurallar ve kural-dışı olanlar.
11. HAFTA: Şiirsel dili kavrama, şiirsel söylem nasıl oluşur?
12. HAFTA: Modern şiirde söz ve anlam sanatları. İmge nedir?
13. HAFTA: Modern Türk şiirinde belli başlı poetikalar. (Ahmet Hâşim, Yahya Kemal, Nâzım Hikmet)
14. HAFTA: Modern Türk şiirinde belli başlı poetikalar. (Garip, İkinci Yeni) Dersin genel değerlendirmesi
15. HAFTA: FİNAL SINAVI
16. HAFTA: FİNAL SINAVI
Okuma listesi
01 - Emin Özdemir, Eleştirel Okuma. Ankara: Bilgi Yayınevi, 2000.
02 - Jale Özata Dirlikyapan, Kabuğunu Kıran Hikâye. İstanbul: Metis Yayınları, 2010.
03 - James Wood, Kurmaca Nasıl İşler? İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010.
04 - Wayne Booth, Kurmacanın Retoriği. İstanbul: Metis Yayınları, 2012.
05 - Selahattin Hilav, Edebiyat Yazıları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 40 / Dönemsonu sınavı % 50
Öğretim Yöntemleri
Konu anlatımı, soru-cevap; tartışma
Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler, vize ve final sınavında gösterdikleri başarı ve derse katılımları temel alınarak değerlendirilecektir.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri