Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Çevre Sorunları ve Çevre Gazeteciliği GZT261

Program: Lisans    Yıl: Serbest    Dönem: Güz
Dersin Kodu: GZT261
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 40
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 5
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 5
Diğer fakülteler için kontenjan:   
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 2    Uygulama saati: 2

Öğretim Elemanı
BILGI Sabri M. Koçak
Dersin Amaçları
Öğrencilerin, çevre sorunu ile ilgili olaylara bakışını geliştirmek, konuyla ilgili haberciliğin güncel uygulamalarıyla olması gereken biçim ve içerikleri konusundaki farkları ortaya koyarak haber aktarım yeteneklerini geliştirmek.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
Bu derste çevre sorunları anlatılacak, bu sorunların sınıflaması yapılarak haberleştirme sorunları irdelenecektir. Çevre haberlerinin sunum teknikleri ve biçimleri üzerinde durulacaktır. Günümüzdeki Türk basınının çevre sorunlarına karşı duruşları ele alınarak neden ve sonuçları tartışılacaktır. Dersin konu başlıkları şöyledir:
• Çevre ve İnsan
o Genel olarak çevre sorunları
o İnsan etkinliklerinin çevre sorunlarıyla ilişkisi
o İnsan ve çevre ilişkisinin tarihsel sürecine bakış
o Türlerine göre örnek güncel çevre sorunları incelemeleri
• Basın ve Çevre
o Günümüzde basının yapısı
o Basının haber seçiminde çevre haberlerinin yeri
• Basının çevre sorunları karşısındaki duruşu
o Basının çevre duyarlığı kazandırma bakımından üstlendiği rol
o Çevre haberlerinin sunum teknikleri
o İçerik bakımından çevre haberlerinin işlenmesi ve sunumu
o Biçimsel bakımdan çevre haberlerinin işlenmesi ve sunumu
Okuma listesi
Ruşen Keleş – Can Hamamcı “Çevrebilim”, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1997.
Ayrıca “Çevre Sorunları ve Basın” başlıklı ders notu hazırlanıp teksir edilecektir.
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 40 / Dönemsonu sınavı % 60
Öğretim Yöntemleri
Sözlü anlatım ve powerpoint uygulamaları.
Ölçme Yöntemleri
Bir vize bir de final olmak üzere iki yazılı sınav yapılacaktır.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri