Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Haber Sosyolojisi İLE405

Program: Lisans    Yıl: 4    Dönem: Güz
Dersin Kodu: İLE405
GZT:    Zorunlu    Kontenjan: 250
HİT:    Zorunlu    Kontenjan: 250
RTS:    Zorunlu    Kontenjan: 250
Diğer fakülteler için kontenjan:    5
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 6
Ders saati: 3    Uygulama saati: 0

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Bu dersin amacı, İletişim eğitimi alan öğrencilere haber üretimi, haber metinleri ve haberin alımlanması konularında yapılmış önemli çalışmaları ve yaklaşımları tanıtmak ve bu bilgiler ışığında haber medyasını toplumsal bağlamı içinde ele alarak, günümüz haber üretim süreçlerini tartışmaya açmaktır.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
1. Hafta: Günümüz haber üretim pratiklerini tartışmaya açma ve öğrencilerin önemli gördükleri sorunları sınıf ortamında dillendirmeleri.
2. Hafta: Liberal basın anlayışının öncülleri olan kuramların anlatılması ve tartışılması.
3. Hafta: Basın özgürlüğü kavramının tartışılıp sorgulanması.
4. Hafta: Siyaset ve haber medyası arasındaki ilişkiyi nasıl düşünmeliyiz konusunda, önceki derslerin bilgilerini dikkate alarak, bir çerçeve oluşturma.
5. Hafta: Haber sosyolojisi alanında ortaya çıkan belli başlı kuramlara genel bir bakış.
6. Hafta: Haber üretimi konusunda yapılan çalışmaların anlatılması.
7. Hafta: Haber ve temsil sorununun tartışılması
8. Hafta: Haber metinlerine eleştirel bir bakış geliştirme amacı ile dil ve ideoloji konularının tartışmaya açılması
9. Hafta: Haber metinlerinde egemen söylemlerin inşası sürecinin örneklerle tartışılması.
10. Hafta: Haberin okunması, anlamlandırılması ve bilişsel anımsama süreçlerinde yapılan araştırmaların anlatılması
11, 12 ve 13. haftalar: Örnek olayların tartışılması
14. Hafta: Genel değerlendirme
Okuma listesi
Dursun, Çiler, (2004), Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi (derl.)Elips,Ankara.(seçme okumalar)
Dursun, Çiler (2001), TV Haberlerinde İdeoloji, İmge: Ankara
Özer, Ömer, Liberal BAsın, Literatürk yayınları.
Dursun, Hak Haberciliğinin Olanağı, İnsan Hakları Haberciliği (ed.) S.ALAnkuş, IPS İLetişim VAkfı Yayınları.
J. Keane, (1992). Medya ve Demokrasi. H. Şahin (çev.), İstanbul: Ayrıntı. 1. Bölüm
R.A. Hackett, (1998). "Bir Paradigmanın Önemini Yitirişi: Haber Medyası Çalışmalarında Yanlılık ve Nesnellik", A. İnal (çev.) İlef Yıllık 1997-1998.
A. İnal, (1996). Haberi Okumak. İstanbul: Temuçin Yayınları.
A. İnal, (1993). "Haber Üretim Sürecine İki Farklı Yaklaşım", İlef Yıllık 8
A. İnal, (1995). "Yazılı Basın Haberlerinde Yapısal Yanlılık Sorunu", Toplum ve Bilim, 1995 güz
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 40 / Dönemsonu sınavı % 60
Öğretim Yöntemleri
Dersin anlatılması ve anlatılan konuların öğrencilerle karşılıklı tartışılması
Ölçme Yöntemleri
Öğrencilerin konuları tartışabilme düzeylerini ortaya çıkaracak yazılı sınav
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri