Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

İletişim Teknolojileri İLT211

Program: Lisans    Yıl: Serbest    Dönem: Bahar
Dersin Kodu: İLT211
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 30
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 30
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 30
Diğer fakülteler için kontenjan:    5
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 2    Uygulama saati: 2

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet olmak üzere bir çok yeni iletişim aracı toplumsal iletişim süreçlerinde dönüşümlere neden olmaktadır. Bu dönüşümlerin kavranabilmesi ve yorumlanabilmesi ise, iletişim, teknoloji ve toplum kavramlarının çerçevelediği bir tartışmayı gerekli kılmaktadır. Bu ders asıl olarak, yaşanan toplumsal dönüşümlerin güncel görünümlerinin iletişim ve teknoloji kavramları çerçevesinde tartışılmasını ve kavranabilmesini amaçlamaktadır.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
1. Hafta: Teknoloji ve toplum ilişkisine giriş: Temel yaklaşımlar (teknolojik belirleyicilik, teknolojinin toplumsal inşası ve sosyo-teknik paradigma)
2. Hafta: Yeni iletişim teknolojileri nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Temel özellikleri nelerdir?
3. Hafta: İletişim teknolojileri ve uluslararası hegemonya/toplumsal kontrol. İletişim teknolojileri ve küreselleşme.
4. Hafta: İletişim teknolojilerinin uluslararası ve toplumsal sistemde yayılması
5. Hafta: Türkiye’de iletişim teknolojilerine sahiplik ve kullanım özellikleri
6. Hafta: İletişim teknolojilerinin hanelerde içselleştirilmesi ve kullanımı
7. Hafta: Veri’den bilgiye: Enformasyonun doğası. Fikri mülkiyet hakları. Kişisel veriler ve bilgi güvenliği. Gözetim teknolojileri.
8. ve 9. Hafta: Bilgi toplumu/bilişim toplumu nedir? E-devlet, e-toplum. Temel yaklaşımlar ve eleştirileri
10: Hafta: Yeni iletişim teknolojileri ve toplumsal gelişme.
11. Hafta: İnternet ve demokrasi: Sanal cemaatler, elektronik oylamalar.
12: Hafta: Siber kültür, teknokültür ve toplumsal örgütlenmeler.
13. Hafta: Cinsiyet, iktidar ve yeni iletişim teknolojileri, gözetim toplumu
14. Hafta: Gelecek, ütopyalar ve disütopyalar.
Okuma listesi
Haluk Geray, İletişim ve Teknoloji, Ütopya Yayınevi, 2003
Manuel Castells, Ağ Toplumunun Yükselişi, Bilgi Üniversitesi yayınları, 2005
Manuel Castells, Kimliğin Gücü, Bilgi Üniversitesi yayınları, 2006.
Ümit Atabek, İletişim ve Teknoloji, Seçkin Yayıncılık, 2001.
Armand Mattelart, Bilgi Toplumunun Tarihi, İletişim, 2004.
Raymond Williams, İkibine Doğru, Ayrıntı, 1989.
George Basalla, Teknolojinin Evrimi, TÜBİTAK, 1996.
Aydın Uğur, Kültür kıtası atlası, YKY, 2003. 68-103
Sevda Alankuş (Der), Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, BİA,2003.
Mutlu Binark, Barış Kılıçbay (der), İnternet, Toplum ve Kültür, Epos, 2005.
Nilüfer Timisi, Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost, 2003.
Haluk Geray, Günaydın G-8: Sayısal Eşitsizliği Kapatma Girişimi ve Türkiye Deneyimi, Kİ, 4(1) (2001).
Funda Başaran, “Enformasyon Toplumu Politikaları ve Gelişmekte Olan Ülkeler,” İletişim Araştırmaları, 2(2), 2004.
Emine Onaran İncirlioğlu, Barış Kılıçbay, İnternet Zamanında Aile İlişkileri, Kİ, 8(1), 2005.
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 40 / Dönemsonu sınavı % 60
Öğretim Yöntemleri
Dersin temel öğretim yöntemi anlatımdır. Sınıf içi tartışmalarla, öğrencilerin derse katılımı sağlanacaktır.
Ölçme Yöntemleri
Çoktan Secmeli, doğru-yanlış ve tartışma sorularını içeren ara ve final sınavı yapılacaktır.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri