Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Kent, Kültür, İletişim İLT221

Program: Lisans    Yıl: Serbest    Dönem: Güz
Dersin Kodu: İLT221
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 23
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 23
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 24
Diğer fakülteler için kontenjan:   
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 2    Uygulama saati: 2

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Dersin Amacı, öğrencilerin içinde yaşadıkları kenti/ kentleri anlamalarını ve yaşadıkları kentlerden öğrenme, kent üzerine düşünme ve tartışma ve gerektiğinde, bunu yapmalarını sağlamaya yönelik bilgilendirmeler/ esinlendirmeler sağlayabilmektir... Ders, öğrencilerin kentin verilerini, kimliğini keşfe çıkarken, kentin coğrafyası ve fiziki-topografik özellikleri ve mekanıyla birlikte ve asıl olarak, kentin insanlarını, insan topluluklarını esas almalarını ve kenti daha çok, o kentin insanları ve ilişkileri üzerinden anlamaya çalışmalarını amaçlamaktadır. Ders süresince kent, sadece mekanlar ve mimari özelikleri üzerinden değil, aynı zamanda insanlar, insan toplulukları ve her çeşit kentli hemşeri toplulukları/ yaşam örgütlenmeleri üzerinden, iz sürülerek keşfedilmeye çalışılacak ve bu keşif sürecinde kente ilişkin çeşitli konular tartışılacaktır. Ders genel olarak, kent gibi çok karmaşık ve çok katmanlı bir yerleşim birimi ve toplumsal süreçler sentezi ile tanışıklığı ve (olabildiği kadar analitik bir yaklaşımla) anlamayı geliştirmek üzere kurgulanmıştır.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
Hafta 1: Giriş
Hafta 2: Mekan/ coğrafya, demografi ve kentsel kademeler, anlamları ve farklı nitelikteki kentler
Hafta 3: Dönem ödevi (özgün bir kentsel sorun üzerine araştırma) hakkında bilgilendirme, konu seçimi, araştırma hipotezinin formülasyonu, yöntem ve yapılacak çalışmanın taslak anahatları üzerinde bilgilendirme
Hafta 4: Kentlerde değişme, kentsel ekoloji ve kentlere yapılan müdahaleler (genel olarak planlama ve “kentsel yenileme”ler)
Hafta 5: Kent merkezi, alış-veriş yerleri, AVM’ler, ticarette ve kentsel hizmetlerde yeni kavramlar
Hafta 6: Konut alanları, konut dokuları mahalle olgusu
Hafta 7: Kentsel yenilenmeler/ kentsel yenileme alanları
Hafta 8: Kentin tarihi dokusu ve koruma
Hafta 9: Çeşitlilik, ayrımcılık ve şiddet
Hafta 10: Kent, kültür ve din
Hafta 11: Anadolu kentlerinin1980- 2000 sonrası dönüşümü
Hafta 12: Ankara
Hafta 13: Metropoliten kentler (İstanbul, İzmir ve Bursa, Adana)
Hafta 14: Sentez: Sömestr boyunca yapılan tartışmaların üzerinde düşünmek ve dersin genel değerlendirmesi
Okuma listesi
1- Adanır Fikret, Bulut Tuğçe, 500 Milyonluk Umut Hikayeleri, 2007, İletişim, İstanbul
2- Altıner Ahmet Turan, Akay Zafer, Herkes için Kent Mimarlığı, (1994?), Altuner Ltd, İstanbul
3- Aslan Şükrü, 1 Mayıs Mahallesi, 2004, İletişim, İstanbul
4- Aslanoğlu İnci, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, 2001, ODTÜ MF Yayınları, Ankara
5- Aslanoğlu Rana A., Kent Kimlik ve Küreselleşme, 1998, Asa Kitapevi, Bursa
6- Ayata Sencer, Ayata Ayşe, Konut, Komşuluk ve Kent Kültürü, 1996, TOKİ Başkanlığı, Ankara
7- Bayramoğlu Yıldırım Ferzan (der), İnsan Çevre, Kent, 1996, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) , İstanbul
8- Bektaş Cengiz, Kent, 1996, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul
9- "Benevolo Leordo, Modern Mimarlığın Tarihi, 1981,Çevre Yayınları, İstanbul"
10- Benevolo Leordo, Avrupa Tarihinde Kentler, 1995, Afa Yayıncılık, İstanbul
11- "Biryol Uğur, Gurbet Pastası, 2007, İletişim, İstanbul
Bookchin Murray, Kentsiz Kentleşme, 1999, Ayrıntı Yayınları, İstanbul"
12- "Bookchin Murray, Kentsiz Kentleşme, 1999, Ayrıntı Yayınları, İstanbul"
13- Bora Tanıl (der), Taşraya Bakmak, 2005, İletişim, İstanbul
14- "Bozdoğan Sibel, Modernizm ve Ulusun İnşası, 2002, Metis Yayınları, İstanbul"
15- Bozdoğan Sibel, Kasaba Reşat, Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, 1998, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul
16- "Braudel Fernand, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, Birinci cilt, 1989, Eren Yayıncılık, İstanbul"
17- "Braudel Fernand, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, İkinci cilt, 1990, Eren Yayıncılık, İstanbul"
18- "Braudel Fernand, Maddi Uygarlık Ekonomi ve Kapitalizm XV-XVIII. Yüzyıllar: Gündelik Hayatın Yapıları, 1993, Gece Kitapları, Ankara"
19- "Buğra Ayşe, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, 2008, İletişim, İstanbul"
20- "Can Yılmaz, İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı, 1995, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara"
21- "Cansever Turgut, Ev ve Şehir, 1994, İnsan Yayınları, İstanbul"
22- "Cansever Turgut, İslam’da Şehir ve Mimari, 1997, İz Yayıncılık, İstanbul
Cansever Turgut, Şehir ve Mimari, 1992, Ağaç Yayıncılık, İstanbul"
23- Castells Manuel, Ağ Toplumunun Yükselişi, 2006, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
24- "Castells Manuel, Kent, İnsan, Sınıf, İktidar, 1997, Bilim ve Sanat, Ankara"
25- "Castells Manuel, Kimliğin Gücü, 2006, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul"
26- Cerasi M. Maurice, Osmanlı Kenti, 1999, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
27- "Childe Gordon, tarihte Neler Oldu, 1974, Odak Yayınları, Ankara
Çelik Zeynep, Favro diana, Ingesol Richard (der), Şehirler ve Sokaklar, 2007, Kitap Yayınevi, İstanbul"
28- Çelik Zeynep, Favro diana, Ingesol Richard (der), Şehirler ve Sokaklar, 2007, Kitap Yayınevi, İstanbul
29- "Daumont Paul, Georgeon Francois, Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, 1996, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul"
30- "Davis Mike, Gecekondu Gezegeni, 2007, Metis Yayınları, İstanbul"
31- "Dikmen Ahmet Alpay (der), Kentleşme Göç ve Yoksulluk, 2002, Sosyal Bilimler Derneği- İmaj Yayıncılık, Ankara"
32- "Doğanay Ülkü, Demokratik Usuller Üzerine Yeniden Düşünmek, 2003, İmge, Ankara"
33- "Duben Alen, Kent Aile, Tarih, 2002, İletişim, İstanbul"
34- "Duru Bülent, Alkan Ayten (der), 20. Yüzyıl Kenti, 2002, İmge, Ankara"
35- Eldem Ethem, Goffman Daniel, Masters Bruce, Doğru ile Batı Arasında Osmanlı Kenti, 2003, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul
36- Eraydın Ayda (Der) Değişen Mekan, 2006, Dost Kitapevi, Ankara
37- "Faroqhi Sureiya, Osmanlı Şehirleri Ve Kırsal Hayatı, 2006 Doğubatı Yayınları, Ankara"
38- Faroqhi Sureiya, Osmanlıda Kentler Ve Kentliler,1993, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul
39- "Harvey David, Sosyal Adalet ve Şehir, 2003, Metis Yayınları, İstanbul"
40- "Harvey David, Umut Mekanları, 2008, Metis Yayınları, İstanbul"
41- "Haydar Gülzar, Şehirlerin Ruhu, 1991, İz Yayınları, İstanbul"
42- Holod Renata, Evin Ahmet, Özkan Süha, Modern Türk Mimarlığı, 2007, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 40 / Dönemsonu sınavı % 60
Öğretim Yöntemleri
Anlatım, soru-cevap; tartışma
Ölçme Yöntemleri
Öğrencinin derse ve tartışmalara katılımı değerlendirilecektir.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri