Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Medya ve Çocuk Hakları GZT269

Program: Lisans    Yıl: Serbest    Dönem: Güz
Dersin Kodu: GZT269
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 30
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 30
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 30
Diğer fakülteler için kontenjan:   
Kredi: 2    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 2    Uygulama saati: 2

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Öğrencilerin çocuk haklarını değerlendirebilen, içselleştirebilen, sorumluluk sahibi medya çalışanları olabilmelerine katkı sağlamak üzere gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
1.HAFTA: Kuramsal açıdan insan hakları ve çocuk hakları.
2.HAFTA: Çocuk hakları ve medya: Uluslararası ve ulusal düzlemlerde kurumsal ve hukuksal düzenlemeler.
3.HAFTA: Medya temsili, çocuk hakları ve profesyonel sorumluluk.
4.HAFTA: Çocukların perspektifinden temsile ‘iyi pratik’ örnekleri.
5.HAFTA: Medyada çocuk hakları: Meslek ilkeleri ve editoryal ilkeler
6.HAFTA: ARA SINAVLAR
7.HAFTA: ARA SINAVLAR
8.HAFTA: Çocukları koruma politikaları
9.HAFTA: Suça itilmiş çocuklar ve medya
10.HAFTA: Haber üretim süreci, kaynaklar ve çocuk hakları
11.HAFTA: Çocuklarla görüşme yapmak
12.HAFTA: Çatışma ortamında çocuk ve medya
13.HAFTA: Çocuklara ses vermek ve çocuk-merkezli medya
14.HAFTA: Çocuk hakkı odaklı ‘iyi pratik’ örnekleri
15.HAFTA: DÖNEM SONU SINAVLARI
16.HAFTA: DÖNEM SONU SINAVLARI
Okuma listesi
1- Avrupa Konseyi (2008): Pusula. Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu. İstanbul: Bilgi Üniversitesi
2- UNICEF-Dublin Teknoloji Enstitüsü (2007). Çocuk Hakları ve Gazetecilik
Uygulamaları, Hak Temelli Perspektif. Dublin.
3- Sevda Alankuş, Çocuk Odaklı Habercilik, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları (özellikle Değirmencioğlı ve Koman’ın bölümleri zorunlu).
4- Murathan Mungan (2006). (4.bs.) , Çocuklar ve Büyükleri, Metis, (Dino Buzzati'nin 'Yumurta' öyküsü).
5- Erdir Zat, ‘Çocuk, Çocuktur! AKP’nin “Aşil topuğu”. Birikim. No. 242. Haziran 2009.
6- Timur Soykan (2009). ‘Küçük İnsanlar Pazarı’. Tanrı Misafirleri Oteli. İstanbul. Kırmızı Kedi yayınları.
7- Aksu Bora, Yoksul Çocukların Medyada Temsili. www.bianet.org (19 Kadım 2005).
8- Mine Gencel Bek, ‘Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Çalışmalarına Eleştirel Bakış’, İlköğretmen Eğitimci Dergisi, Şubat 2008, s. 27-29
9- Mine Gencel Bek, ‘Medya Okuryazarlığı ve Çocuklar: Korumacı Yaklaşımdan Eleştirelliğe’, Çoluk Çocuk dergisi, Ekim 2007: 37.
10- Ayrıca başvuru kaynağı olarak Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin fotokopilenmesi ve okunması zorunludur.
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 40 / Dönemsonu sınavı % 60
Öğretim Yöntemleri
Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma
Ölçme Yöntemleri
Öğrencilerin dersin okuma listesindeki ilgili haftanın kaynaklarını okuyup okumadıklarını denetlemek üzere soru-cevap, tartışmalara katılım
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri