Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Örgütsel İletişim İLT217

Program: Lisans    Yıl: 4    Dönem: Güz
Dersin Kodu: İLT217
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 10
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 50
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 10
Diğer fakülteler için kontenjan:    5
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 2    Uygulama saati: 2

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Bu dersi 3. ve 4. sınıf öğrencileri seçebilir. Örgüt kavramı hakkında, bir örgütün ve iç ve dış kamularıyla iletişimi çerçevesinde öğrenciye bilgi ve bakışaçısı kazandırmak.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
1. hafta: Örgüt ve Örgütlenme ilkeleri
2.hafta:Örgüt Kuramları ve İletişim
3.hafta:Örgütsel iletişimin psikolojik boyutu
4.hafta:Örgütsel İletişimin Sosyolojik Boyutu
5.hafta:Örgüt Kültürü ve Örgütsel İletişim, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Öğrenme
6.hafta:Değişim ve Örgütsel İletişim, Örgütsel Katılım (Endüstriyel Demokrasi)
7.hafta:Yeni İletişim Teknolojileri ve Örgütsel İletişim
8.hafta:Örgütlerde Güç İlişkileri
9.hafta:Siyasi Örgütlerde İletişim
10.hafta:Örgütlerde Çatışma ve Yaratıcılık Kavramları
11.hafta:Örgüt ve Stres
12.hafta:Değerlendirme
Okuma listesi
VAROL, Muharrem (1993), Halkla İlişkiler Açısından Örgüt Sosyolojisine Giriş, AÜ. İletişim Fakültesi yayınları, Ankara. (1–42).
ATABEK, Ümit (1991), Örgüt ve İletişim, Yayınlanmamış doktora tezi, A.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (22–84).
ŞİMŞEK, Şerif (2001), Yönetim ve Organizasyon, 6.baskı (358–382).
GRİNT, Keith (1998), Çalışma Sosyolojisi, Alfa yayınları, İstanbul.
SAVCI, İlkay, ‘Küreselleşme, İnsan Kaynakları ve Kültürlerarası Yönetim’, Mülkiye Dergisi, Cilt 27, Sayı: 239, 2003.
ÖNDER, M, ‘Örgütsel ve Yönetsel Eklektizm: Toplam Kalite Yönetimi’, Amme İdaresi Dergisi, Eylül 1998.
HOŞGÖR, Evren, ‘İnternet ve Demokratik Katılım’, Mülkiye dergisi, Cilt 25, sayı 230, Eylül-Ekim 2001.
EREN, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 9.baskı, Beta yayınları, İstanbul.
Dilaver TENGİLİMOĞLU, ‘Kişilerarası Çatışma ve Çatışmayı Teşhis Modelleri’, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, Haziran 1991.
ERTEKİN, Yücel (1993), Stres ve Yönetim, TODAİE yayınları, Ankara. (3-23, 65-89).
YAYLACI ÖZDEMİR, Gaye, ‘Örgütsel Stresi Yönetmede Etkili Kişilerarası İletişim Stratejileri’, Amme İdaresi Dergisi, 38/2, Haziran 2005.
SOYER, Ata, ‘Stres ve İş’, Toplum ve Hekim Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, Nisan 1999.
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 40 / Dönemsonu sınavı % 60
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
Ara sınav, final ve derse katılım.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri