Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Radyo Program Yapımı RTS270

Program: Lisans    Yıl: Serbest    Dönem: Bahar
Dersin Kodu: RTS270
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 15
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 15
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 40
Diğer fakülteler için kontenjan:    0
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 2    Uygulama saati: 2

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Öğrenciler kurdukları radyolarda belirledikleri hedef kitleye uygun yayıncılık anlayışlarını hayata geçirmeleri amaçlanmaktadır. Bu ders, Radyo Yayın Projesi'nin önkoşuludur.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
Birinci hafta: Yayın planlanması
İkinci hafta: Program üretim planı, program kimliği, program öneri formu, tanımı, işlevleri
Üçüncü hafta: Program malzemesi derlenmesi, arşiv
Dördüncü hafta: Röportaj tekniği, türleri, araçların tanıtımı.
Beşinci hafta: Program tekniği ve türleri
Altıncı hafta: Radyo haberciliği, haber yazımı
Yedinci hafta: Haber programlar
Sekizinci hafta: Müzik programları, türleri, tekniği
Dokuzuncu hafta: Söz ağırlıklı programlar, eğitim-kültür programları
Onuncu hafta: Kurgu tekniği, kullanılan araçların tanıtılması
On birinci hafta: Hedef kitle profilinin belirlenmesi
On iki ila on üçüncü haftalar: öngörülen programların gerçekleştirilmesi ve yayını
Okuma listesi
Radyo Program yapımı Yayıncılığı/Halil R. Güven
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 30 / Dönemsonu sınavı % 70
Öğretim Yöntemleri
Eğitim planında anlatılanları takip eden hafta uygulamanın hazırlanıp sınıfta tartışılması yöntemi kullanılarak birebir uygulamalı yapılır.
Ölçme Yöntemleri
Vize/final ağırlığı % 20 ve % 80 olup; vize notu öğrencinin vize sınavı tarihine kadar olan performansı üzerinden verilir. Final notu için ise100 puan üzerinden yapılan değerlendirme “biçimsel” ve “içerik” olarak iki ana başlıkta yapılır. 30 puan programın biçim özelliklerine, 70 puan içerik özelliklerine ayrılmıştır.
Biçimsel özellik için ayrılan 30 puan, sözü edilen iki formun ve program metninin ders notlarında anlatılan biçimsel özelliklere uyumuna göre verilir. Burada göz önünde tutulan hususlar, verilmek istenen düşüncenin belirlenen hedef kitleyle uyumu, Türkçenin doğru kullanımı ve mesajın olabildiğince az sözcükle verilebilme becerileridir. Kalan 50 puan program kurgusunun ve kaydının ardından, öğrencinin derse katılım oranı, ayırdığı zaman ve ders disiplini yani program üretim planında belirttiği tarihlere uyarak program aşamalarını yürütebilmesi (20 puan), ekip çalışması yapabilme becerisi(10 puan), program kurgu bilgisi (10 puan), kurgu esnasında sergilediği yönetim hakimiyeti (10 puan) göz önüne alınarak verilir.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri