Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Reklam Analizi HİL256

Program: Lisans    Yıl: Serbest    Dönem: Bahar
Dersin Kodu: HİL256
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 20
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 50
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 20
Diğer fakülteler için kontenjan:    0
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 2    Uygulama saati: 2

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Bu ders kapsamında öğrencilerin daha önceki yıllarda almış oldukları reklamla ilgili derslerden edindikleri formasyonun reklam incelemeleri yoluyla pratik bir zemine dökülmesi amaçlanmaktadır. Televizyon, dergi, gazete, radyo, internet gibi mecralarda yayınlanan reklamlar bu çerçeve içinde ele alınarak incelenecektir. Bu ders reklamlara yönelik olarak görsel-okuryazarlık kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda reklam kampanyaları eleştirel bir perspektiften incelenecektir.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
I. Hafta:
Reklam Çözümlemesine Giriş
Görmenin önem kazanması ve sözün düşüşü
II. Hafta:
Eleştirel Görsel Okur-Yazarlık
III. Hafta:
Reklam Analizinde Kullanılan Yöntemler ve Örnek Analizler
Göstergebilimsel analiz.
Marksist analiz.
IV. Hafta:
Feminist analiz.
Toplumbilimsel analiz.
V. Hafta:
Reklam-Kültür İlişkisinin Tüketim Toplumu Üzerinden Kurulması
VI. Hafta:
Reklamlarda Anlam ve İdeoloji
VII. Hafta:
Teknoloji ve Kadın: (Bilişim Teknolojileri Reklâmlarında Toplumsal Cinsiyet Örüntüleri)
Kozmetik Reklamlarında Kadın Temsili.
VIII. Hafta:
Reklamlarda 'sınıf' olgusu: Tüketim Kültüründe Reklamlarla Belirlenen Yeni Toplumsal Kimlikler (Toplumbilimsel ve Marksist Eleştiri )
Otomobil Reklamları, Saat Reklamları, Kredi kartı Reklamları
IX. Hafta:
Globalleşme ve Tüketim Kültürü
X. Hafta:
Reklam-Marka İlişkisi
Genel Değerlendirme
Okuma listesi
Kitaplar:
Barhes, Roland (2005). Göstergebilimsel Serüven, 4.baskı, YKY yayınları, İstanbul.
Baudrillard, Jean (2004), Tüketim Toplumu, 2. basım, Ark yayınları, İstanbul.
Burton, Gareme (1195), Görünenden Fazlası, Çeviren; Nefin Dinç, Alan Yayıncılık, İstanbul
Botton, Alain (2005), Statü Endişesi, 3.baskı, Sel yayınları, İstanbul.
Dağtaş, Banu (2003), Reklamı Okumak, Ütopya Yayınları, Ankara. *
Elden, Müge – Ulukök, Özkan – Yeygel, Sinem (2005) , Şimdi Reklamlar, 2.baskı, İletişim Yayınları, İstanbul. *
Ellul, Jacques (2004), Sözün Düşüşü, 2. basım, Paradigma yayınları, İstanbul.
Fiske, John (2003), İletişim Çalışmalarına Giriş, 2. baskı, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.
Klein, Naomi (2002), No-Logo, 3.basım, Bilgi yayınları, Ankara. *
Küçükerdoğan, Rengin (2005), Reklam Söylemi, Es yayınlar, İstanbul.
Wernick, Andrew (1996), Promosyon Kültürü Reklam, İdeoloji ve Sembolik Anlatım, 1.basım, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara. *
Williamson, Judith (2001), Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, 1.basım, Ütopya yayınları, Ankara*
Williamson, Judith (1998), Kadın Bir Adadır: Dişilik ve Sömürgecilik,(der) Tania Modleski, Eğlence İncelemeleri, Metis yayınları:İstanbul. *
Pells, Richard (2001), 20.Yüzyılda Küresel Kültür Miti ve Tehditi: Modernizmden Film Endüstrisine, Küreselleşme ve Modernleşme Sürecinde Kültürel Kimlik, Konrad Adenauer Vakfı Yayınları
Makaleler:
Aslan, Umut Tümay 'Görsel Olanı Okumak: Eleştirel Görsel Okur-Yazarlık', İletişim Araştırmaları, 2003,1(1)*
Altınel, Halime Yücel 'Reklamlarda Yabancı Dil Kullanımı, İletişim Araştırmaları Galatasaray Üniversitesi Akademik yayını, Aralık 2004.
Göker, Gamze 'Bilişim Teknolojileri Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Örüntüleri: BT Haber Örneği', Kültür ve İletişim, 2004,7(2) Yaz. *
Kongar, Hürriyet 'Tüketim Kültürünün Belirlediği Yeni Toplumsal Kimlikler', G.Ü İletişim Fakültesi Akademik yayınları, 2000/6 Yaz. *
Süer, İrfan 'Globelleşmenin Uluslar arası İşletmelerin Reklam Stratejileri Üzerine Etkileri', İletişim 2006/6 Yaz.*
Haluk Geray, “Kitle İletişiminde Reklamcılık”, İletişim Ağlarının Ekonomisi, Telekomünikasyon, Kitle İletişimi, Yazılım ve İnternet, Derleyenler: Funda Başaran, Haluk Geray, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 30 / Dönemsonu sınavı % 70
Öğretim Yöntemleri
Ders sorumlusunun konu anlatımı, okuma parçalarının tartışılması ve öğrenci sunumları yoluyla bu ders yürütülecektir.
Ölçme Yöntemleri
1 ara sınav, 1 final, derse devam ve ödev sunumları üzerinden değerlendirme gerçekleştirilecektir.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri