Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Reklam Yazarlığı I HİL273

Program: Lisans    Yıl: Serbest    Dönem: Güz
Dersin Kodu: HİL273
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 5
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 30
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 5
Diğer fakülteler için kontenjan:    5
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 2    Uygulama saati: 2

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Türü ne olursa olsun, yaratıcı olan her işin ilk adımı, yaratıcı düşünebilmek. Bu dersin öncelikli amacı da öğrencilerin yaratıcı düşünmek yolunda, yaratıcılık alanını keşfetmelerinisağlamak. Yaratıcılığın öğrenilebilir olduğu görüşünden yola çıkarak, öğrencilere yaratıcı fikir bulma, o fikri geliştirme ve yazılı/görsel hale getirme süreçlerini uygulamalı olarak yaşatmak.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
1. Hafta: Tanışma ve ders hakkında bilgiler. Yaratıcılık kavramı. 2. Hafta: Yaratıcı fikir, dünyadan ve Türkiye'den örneklerle yaratıcı ekoller, yaratıcılık ve reklam ilişkisi. 3. Hafta: Reklam ajansında yaratıcı süreç nerede başlar? Kimler, ne kadar yaratıcı düşünür? 4. Hafta: Yaratıcı fikir geliştirme yöntemleri. ">Beyin Fırtınası"nın gerçek anlamı. 5. Hafta. Yaratıcı teknikler. Reklamın tekniği, yaratıcı fikrin kendisi olabilir mi? 6. Hafta: Yaratıcı mecra. Reklamın yayınlandığı mecra yaratıcı fikrin kendisi olabilir mi? 7. Hafta: Yaratıcı ürünler. Reklamı yapılan ürün yaratıcı fikrin kendisi olabilir mi? 8. Hafta: Yaratıcı fikrin ana kahramanları: Reklam yazarı ve sanat yönetmeni. 9. Hafta: Yaratıcı yazarlık. Reklam yazarı ve metin yazarı tanımları. Reklam yazarlığı. 10. Hafta: Yaratıcılığı öldüren unsurlar. Dili etkili kullanmama, reklamlarda Türkçe hataları, yaratıcı yazarlık örnekleri. 11. Hafta: Yaratıcılığı bir bütün olarak ele alma. Problem çözme, görsel düşünme, gözlem, mizahtan yararlanma, samimi reklam yazma.12. Hafta: Fotoğraf ve raklam filmi prodüksiyonu aşamasında yazardan beklenenler. 13. Hafta: Uygulama ve Genel Değerlendirme.
Okuma listesi
Yaratıcılık. Onur Yanık. Bamm Yayınevi (Reklam Yaratıcıları Derneği)
Basın İlanı Böyle Yapılır! (Cutting Edge Advertising), Jim Aitchison,Okuyan Us Yayın
Çaktırmadan İkna (The Hidden Persuaders). Vance Oakley Packard, MediaCat Kitapları.
Kelimelerle İkna Etmenin Yolları (Hypnotic Writing). Joe Vitale. MediaCat Kitapları.
Reklam Yazarlığı. Müge Elden. İletişim Yayınevi.
Portakalı Sıkmak-Büyük Bütçelerle Değil Büyük Fikirlerle Kazanmak. (Juicing The Orange). Pat Fallon, Fred Senn. Optimist Yayın Dağıtım.
İşte Bu Fikir Tutar! (Made To Stick). Chip Heat, Dan Heath. Optimist Yayın Dağıtım.
Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü, Tanses Gülsoy. Adam Yayınları.
Türkçe'nin Büyük Argo Sözlüğü. Hulki Aktunç. Yapı Kredi Yayınları.
Görme Biçimleri (Ways of seeing). John Berger. Metis Yayınları.
Dört Arketip. Carl Gustav Jung. Metis Yayınları.
MediaCat ve Marketing Türkiye Dergileri.
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 30 / Dönemsonu sınavı % 70
Öğretim Yöntemleri
Dersin temel öğretim yöntemi anlatımdır. Ayrıca, örnek dökumanlar dağıtılacak, haftalık uygulamalar yapılacak, anlatılan konuları açıklayıcı video gösterimleri ve sunumlar da olacaktır..
Ölçme Yöntemleri
Ara sınav ve final sınavı için ödev hazırlanacaktır. Bu ödevlerin yanısıra, öğrencilerin her hafta yapacağı uygulamalar da değerlendirilecektir.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri