Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Reklamcılık Uygulamaları I HİL263

Program: Lisans    Yıl: Serbest    Dönem: Güz
Dersin Kodu: HİL263
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 10
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 30
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 10
Diğer fakülteler için kontenjan:    10
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 2    Uygulama saati: 2

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Tümüyle atölye çalışması biçiminde yürütülecek derste, öğrencilerden kuracakları reklam ajansı aracılığıyla gerçek ya da sanal bir iletişim sorununa çözüm üretmeleri, bir iletişim kampanyasının tüm adımlarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Derste üretilen çalışmalar “Kızıl Elma Ödülleri”nde yarışacaktır.
Önkoşullar
   BILGI HİL255 Reklam Kampanyaları            
Dersin İçeriği
Ders dönem başında verilecek konkur briefinin ardından, tümüyle haftalık görüşmeler biçiminde yürütülecektir. Öğrencilerden her hafta yeni bir uygulamayı yapmaları, böylece dönem sonunda jüriye sunacakları kampanya için her hafta bir aşamayı hayata geçirmeleri beklenmektedir.
I. Hafta:
Kampanya briefi
II. Hafta:
Ajans kimliği, ajans kültürü, ajans tanıtım metinleri (Misyon, vizyon, etkinlik alanları, referanslar, çalışan profilleri)
III. Hafta:
Ajans tanıtım materyali (Görsel çözümler)
IV. Hafta:
Ajans sunum materyali (PowerPoint sunumu)
V. Hafta:
Konkur araştırma sonuçlarının (ürün, tüketici, pazar) yorumlanması
VI. Hafta:
Konumlandırma
VII. Hafta:
Stratejik planlama (hedef kitle, mecra, bütçe)
VIII. Hafta:
Yaratıcı çalışmalar
IX. Hafta:
Kampanya yapım süreci
X. Hafta:
Kampanya ürünleri ön sınaması
XI. Hafta
Sunum Hazırlığı
XII. Hafta:
Etkili sunum teknikleri
XIII. Hafta:
Kampanya sunumları
XIV. Hafta:
Ödül töreni
Okuma listesi
Reklamın Marka Değerine Etkisi, Giep Franzen (MediaCat Yayınları)
Yeni Reklamcılık, Atilla Aksoy (Bilgi Üniversitesi Yayınları)
No Logo (Küresel Markalar Hedef Tahtasında), Naomi Klein (Bilgi Yayınevi)
Marka Ruhu (Sosyal Sorumluluk Kampanyaları İle Marka Yaratmak, Hamish Pringle ve Marjorie Thompson (Scala Yayıncılık)
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 30 / Dönemsonu sınavı % 70
Öğretim Yöntemleri
Haftalık uygulamalar, bunların her hafta yüzyüze görüşmelerde teslimi, görüşmeler ve değerlendirmeler aracılığıyla, adım adım kampanya hazırlığı.
Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler dönem boyunca hazırlayacakları 10 haftalık uygulama ve 2 ödevle değerlendirileceklerdir.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri