Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Sağlık İletişimi İLT241

Program: Lisans    Yıl: 4    Dönem: Güz
Dersin Kodu: İLT241
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 15
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 40
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 15
Diğer fakülteler için kontenjan:   
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 0
Ders saati: 2    Uygulama saati: 2

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
•Sağlık iletişimi perspektifinin kuramsal alt yapısının oluşturulması.
•Sağlık iletişimi faaliyetleri geliştirebilmek üzere kullanılan yöntem ve stratejilerin öğrenilmesi.
•Medya kampanyalarında kullanılan yöntem ve araçların, sağlık iletişimi perspektifinden değerlendirilmesi.
•Sağlık iletişimi konularına ilişkin eleştirel düşünme biçiminin geliştirilmesi.
•Örnek çalışmaların değerlendirilmesi.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
1. Hafta:Sağlık İletişimine Giriş
Sağlık iletişimi nedir?
2. Hafta:Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Sağlık İletişimi
Sağlık iletişiminin özellikleri
Sağlık iletişiminin faaliyet alanları
3. Hafta:Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri
Tutum ve Davranış Değişikliği Mikro-Düzey Teorileri (Sağlık İnancı Modeli, Sosyal Öğrenme Modeli, Akla Dayalı Eylem Kuramı)
4. Hafta:Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri-devam
Tutum ve Davranış Değişikliği Mikro-Düzey Teorileri (Davranış Değişikliği Aşamaları Modeli, İkna İçin İletişim Kuramı, Detaylandırma Eğilimi Modeli, Kavrayış Yeteneği Kuramı, Birleşme-Yaklaşma Kuramı)
5. Hafta:Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri-devam
Tutum ve Davranış Değişikliği Makro-Düzey Teorileri
Yeniliklerin Yayılımı Kuramı, Toplumun Yetkilendirilmesi Modeli, PRECEDE-PROCEED Modeli,
6. Hafta:Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri-devam
Davranış Etkisi İçin İletişim –COMBI, Sosyal Değişim İçin İletişim Modeli, Genişletilmiş Paralel Süreç Modeli
7. Hafta:Sağlık İletişimi Kampanya Süreci
Sağlık İletişimi Programı Planlama
Planlama Aşamaları
Durum Analizi ve Hedef Kitle
8. Hafta:Sağlık İletişimi Kampanya Süreci-devam
Stratejiler
Planlama, Uygulama ve Değerlendirme
9. Hafta:Sağlık İletişimi ile ilgili diğer konular
Sosyal Pazarlama
Halkla İlişkiler
10. Hafta:Sağlık İletişimi ile ilgili diğer konular-devam
Risk İletişimi
Medyada Savunuculuk
11. Hafta:Medya ve Sağlık
Sağlık Okuryazarlığı
Eleştirel Sağlık İletişimi
12. Hafta:Sağlık İletişimi ve Etik
13. Hafta:Sağlık İletişiminin Kişilerarası İletişim Perspektifi
Doktor-Hasta iletişimi
Sağlık Personeli- Hasta İletişimi
Profesyonel Tıbbi İletişim
Okuma listesi
Çınarlı, İnci, (2008), Sağlık İletişimi ve Medya, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Okay, Ayla, (2007), Sağlık İletişimi, Farmaskop/MediaCat yayınları, İstanbul.
Tabak, Ruhi Selçuk, (1999), Sağlık İletişimi, Literatür Yayıncılık.
Groopman, Jerome, (2007), Doktorlar Nasıl Düşünür?, Mikado Yayınları, 2.baskı, İstanbul.
Kreps, Gary L., Thornton, Barbara C., (1992), Health Communication Theory and Practice, Waveland Pres Inc., second ed., USA.
Maibach, Edward, Parrott, Roxanne Louiselle, ed., (1995), Designing Health Messages, SAGE Publications, USA.
Schiavo, Renata, (2007) , Health Communication: From Theory to Practice, Jossey Bass, USA
Thompson, T. L., Dorsey, A.M., Miller, K.I., Parrott, R.,ed. (2003), Handbook of Health Communication, Lawrens Erlbaum Associates, New Jersey, USA.
Wright, Kevin B., Sparks, Lisa, O’Hair, H. Dan, (2008), Health Communication in the 21st Century, Blackwell Publishing, USA.
Beisecker, Analee E., (1990), “Patient Power in Doctor-Patient Communication: What Do We Know”, Health Communication, 2(2), p.105-122.
Cassel, Michael M., Jackson, Christine, Cheuvront, Brian, (1998), “Health Communication on the Internet: An Effective Channel for Health Behavior Change?”, Journal of Health Communication, Volume 3, pp. 71–79.
Chamberlain, Michael A., (1994), “New Technologies in Health Communication:”, Progress or panacea?”, American Behavioral Scientist, Nov/Dec, 38:2, p.271-284.
Kreps, G.L., Bonaguro, E. W. ve Query, J., (1999), “The History and Development of the Field of Health Communication”, in Jackson L.D., Duffy B.K., ed., in Health Communication Researh: A Guide to Developments and Directions, Greenwood Press, USA, pp.1-15.
Özdemir, Gamze Yücesan, Özdemir, Ali Murat, (2006), “Medya ve Sağlık: Patolojik Bir İlişki”, Toplum ve Hekim, Ocak-Şubat, cilt 21, sayı 1, s.32-38.
Parrott, Roxanne, (2004), “Emphasizing “Communication” in Health Communication”, Journal of Communication, December, pp.751-787.
Seal, Clive, (2003), “Health and Media: An Overview”, Sociology of Health&Illness, vol.25, no.6,pp.513-531.
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 0
Ağırlıklar: Ara sınav % 40 / Dönemsonu sınavı % 60
Öğretim Yöntemleri
Ders ağırlıklı olarak öğretim elemanının konuya ilişkin anlatımı üzerine kuruludur.
Ölçme Yöntemleri
Değerlendirme, 1 ara sınav (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılacaktır.
Final notunun %70'ini yapılacak yazılı sınav, %30'unu hazırlanacak proje oluşturacaktır.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri