Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Sağlık İletişimi Uygulamaları İLT232

Program: Lisans    Yıl: Serbest    Dönem: Bahar
Dersin Kodu: İLT232
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 8
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 35
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 8
Diğer fakülteler için kontenjan:   
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 2    Uygulama saati: 2

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
• Medya, halkla ilişkiler, reklam, sosyal pazarlama, kriz-risk iletişimi, kişilerarası iletişim konularının sağlık iletişimi perspektifinden değerlendirilmesi.
• Her konu başlığına ilişkin farklı sağlık iletişimi uygulamalarının analizi.
• Sağlık iletişimi materyalleri hazırlama, planlama ve uygulama yöntemleri.
• Sağlık iletişimi ile ilgili bir proje hazırlanması ve değerlendirilmesi.
Önkoşullar
   BILGI İLT241 Sağlık İletişimi            
Dersin İçeriği
1. Hafta : Sağlık İletişimine Giriş
2. Hafta : Medya ve Sağlık
3. Hafta : Halkla İlişkiler ve Sağlık
Örnek olay analizi
4. Hafta : Reklam ve Sağlık
Örnek olay analizi
5. Hafta : Sosyal Pazarlama ve Sağlık
Örnek olay analizi
6. Hafta : Yeni İletişim Teknolojileri ve Sağlık
Örnek olay analizi
7. Hafta : Kriz - Risk İletişimi ve Sağlık
Örnek olay analizi
8. Hafta : Kişilerarası iletişim ve sağlık
9. Hafta : Sağlık İletişimi Materyalleri Hazırlama
10. Hafta : Proje sunumları
11. Hafta : Proje sunumları
12. Hafta : Proje sunumları
13. Hafta : Proje sunumları
14. Hafta :Sağlık iletişimi uygulamaları üzerine genel değerlendirme
Okuma listesi
Çınarlı, İnci, (2008), Sağlık İletişimi ve Medya, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
İnceoğlu, Yasemin, Kar, Altan, (2010), Kadın ve Bedeni, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Okay, Ayla, (2007), Sağlık İletişimi, İstanbul: Farmaskop/MediaCat.
Özdemir, Gamze Yücesan, Özdemir, Ali Murat, (2006), “Medya ve Sağlık: Patolojik Bir İlişki”, Toplum ve Hekim, Ocak-Şubat, cilt 21, sayı 1, s.32-38.
Tabak, Ruhi Selçuk, (1999), Sağlık İletişimi, Literatür Yayıncılık.
Groopman, Jerome, (2007), Doktorlar Nasıl Düşünür?, Mikado Yayınları, 2.baskı, İstanbul.
Kreps, Gary L., Thornton, Barbara C., (1992), Health Communication Theory and Practice, Waveland Pres Inc., second ed., USA.
Maibach, Edward, Parrott, Roxanne Louiselle, ed., (1995), Designing Health Messages, SAGE Publications, USA.
Schiavo, Renata, (2007) , Health Communication: From Theory to Practice, Jossey Bass, USA
Wright, Kevin B., Sparks, Lisa, O’Hair, H. Dan, (2008), Health Communication in the 21st Century, Blackwell Publishing, USA.
Beisecker, Analee E., (1990), “Patient Power in Doctor-Patient Communication: What Do We Know”, Health Communication, 2(2), pp.105-122.
Cassel, Michael M., Jackson, Christine, Cheuvront, Brian, (1998), “Health Communication on the Internet: An Effective Channel for Health Behavior Change?”, Journal of Health Communication, Volume 3, pp. 71–79.
Chamberlain, Michael A., (1994), “New Technologies in Health Communication:”, Progress or panacea?”, American Behavioral Scientist, Nov/Dec, 38:2, pp.271-284.
Kreps, G.L., Bonaguro, E. W. ve Query, J., (1999), “The History and Development of the Field of Health Communication”, in Jackson L.D., Duffy B.K., ed., in Health Communication Researh: A Guide to Developments and Directions, Greenwood Press, USA, pp.1-15.
Parrott, Roxanne, (2004), “Emphasizing “Communication” in Health Communication”, Journal of Communication, December, pp.751-787.
Seal, Clive, (2003), “Health and Media: An Overview”, Sociology of Health&Illness, vol.25, no.6,pp.513-531.
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 40 / Dönemsonu sınavı % 60
Öğretim Yöntemleri
Ders, öğretim elemanının konuya ilişkin anlatımı, öğrenciler ile birlikte her konuya ilişkin örnek olay analizi ile belirlenecek projenin hazırlanması ve sunumu üzerine kuruludur.
Ölçme Yöntemleri
Dersin değerlendirmesi bir ara sınav ve bir proje değerlendirmesi üzerinden yapılacaktır.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri