Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Siyasal İdeolojiler ve Medya Çözümlemeleri İLE245

Program: Lisans    Yıl: Serbest    Dönem: Dönemi
Dersin Kodu: İLE245
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 50
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 50
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 50
Diğer fakülteler için kontenjan:   
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 2    Uygulama saati: 2

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Bu derste neoliberalizm, İslamcılık, muhafazakârlık, Kemalizm, milliyetçilik, sol hareket ve feminizmle ilgili olarak yapılan medya çözümlemeleri değerlendirilecektir. Bu çerçevede bu siyasal düşünce ve ideolojilerin günümüz medyasını nasıl şekillendirdiği, medya dolayımıyla bu düşünce ve ideolojilerin nasıl görünürlük ve işlerlik kazandığı ve farklı nitelikteki medyada bu düşünce ve ideolojilerin nasıl temsil edildiği tartışılacaktır. Böylelikle siyasal ideoloji ve medya ilişkisinin çok boyutlu olarak ele alınması gerektiği düşüncesine katkı yapmak hedeflenmektedir.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
17 Eylül 2013: Ders Tanıtımı
24 Eylül 2013: Neoliberalizm ve neoliberal politikalarla ilgili medya çözümlemeleri
Kaya, A. Raşit (2009). İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet. Ankara: İmge Yayınevi. (“Türkiye’nin Yeni Medya Ortamı” ve “Ön Değerlendirme ve Tartışma Öğeleri” bölümleri sf. 233-399).
Dursun, Çiler (2001). TV Haberlerinde İdeoloji. Ankara: İmge Kitabevi. (“Özelleştirme Politikaları ve Yeni Sağ İdeoloji” ve “Televizyon Haberleri ve Çözümlenmesi” bölümleri sf. 85-259).
01 Ekim 2013: İslam ve İslamcılıkla ilgili medya çözümlemeleri-I
Kentel, Ferhat (2004). “1990’ların İslami Düşünce Dergileri ve Yeni Müslüman Entelektüeller: Bilgi ve Hikmet, Umran, Tezkire Dergileri.” İslamcılık: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 içinde. Ed. Yasin Aktay. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 721-781.
Subaşı, Necdet (2004). “1960 Öncesi İslami Neşriyat: Sindirilme, Tahayyül ve Tefekkür.” İslamcılık: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 içinde. Ed. Yasin Aktay. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 217-235.
Yavuz, Hakan (2008). Modernleşen Müslümanlar: Nurcular, Nakşiler, Milli Görüş ve AK Parti. Çev. Ahmet Yıldız. 2. Baskı. İstanbul: Kitap Yayınevi (“İslami Harekette Okuryazarlığın ve Medyanın Rolü” bölümü sf. 143-180).
08 Ekim 2013: İslam ve İslamcılıkla ilgili medya çözümlemeleri-II
Cangöz, İncilay ve Emre Gökalp (2000). “İslamcı Medyada Gerçekliğin Kuruluşu: 17 Ağustos Depremi Örnek Olayı.” Siyasal İletişim: 3-5 Mayıs 2000 1. Ulusal İletişim Sempozyumu Bildirileri. Der. Süleyman İrvan. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi Yayınları no: 2. sf. 155-167.
Dursun, Çiler (2004). “İslamcı Basında Kemalizm Karşıtlığının Kurulması” Haber Hakikat ve İktidar İlişkisi içinde. Der. Çiler Dursun. Ankara: Elips Kitap. sf. 183-224.
Sayid, Edward W. (2008). Medyada İslam: Gazeteciler ve Uzmanlar Dünyaya Bakışımızı Nasıl Belirliyor? Çev. Aysun Babacan. İstanbul: Metis Yayınları (“Haber Olarak İslam” bölümü sf. 75-154).
15 Ekim 2013: Kurban Bayramı Tatili
22 Ekim 2013: İslam ve İslamcılıkla ilgili medya çözümlemeleri-III
Çağlak, Engin (2009). “Vakit Gazetesi.” Haber Analizi ve Arşiv İncelemeleriyle Türkiye’de 9 Gazete içinde. Der. Şengül Özerkan. Ankara: Nobel Yayınları. sf.153-167.
Çelik, Ramazan (2009). “Zaman Gazetesi.” Haber Analizi ve Arşiv İncelemeleriyle Türkiye’de 9 Gazete içinde. Der. Şengül Özerkan. Ankara: Nobel Yayınları. sf. 137-152.
Doğru Arslan, Esra (2004). “Medya-Güç İdeoloji ekseninde Merve Kavakçı Haberlerinin İki Farklı Sunumu.” Haber Hakikat ve İktidar İlişkisi içinde. Der. Çiler Dursun. Ankara: Elips Kitap. sf. 151-182.
Azak, Umut (2009). “İslami Radyolar ve Türbanlı Spikerler.” İslamın Yeni Kamusal Yüzleri içinde. Der. Nilüfer Göle. 3. Basım. İstanbul: Metis Yayınları. sf. 93-109.
29 Ekim 2013: Cumhuriyet Bayramı Tatili
05 Kasım 2013: Ara Sınavlar
12 Kasım 2013: Muhafazakârlıkla ilgili medya çözümlemeleri
Bora, Tanıl ve Necmi Erdoğan (2003). “ ‘Biz, Anadolu’nun Bağrı Yanık Çocukları…’: Muhafazakâr Popülizm.” Muhafazakârlık: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt 5 içinde. Ed. Ahmet Çiğdem. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 632-644.
Taşkın, Yüksel (2007). Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya. İstanbul: İletişim Yayınları (“İbrahim Kafesoğlu ve Türk Kültürü Dergisi: Bir İnanç Alanı Olarak Siyasetin Hizmetinde Tarih” ve “Türkiye Günlüğü Dergisi: Yeni Güç Kaynakları Olarak Emperyal Miras ve Yerlilik İddiası” bölümleri)
Yılmaz, Murat (2003). “Türk Düşüncesi Dergisi.” Muhafazakârlık: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt 5 içinde. Ed. Ahmet Çiğdem. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 216-233.
19 Kasım 2013: Kemalizm’le ilgili medya çözümlemeleri
Çömlekçi, Fatih (2009). “Yeniçağ Gazetesi.” Haber Analizi ve Arşiv İncelemeleriyle Türkiye’de 9 Gazete. Der. Şengül Özerkan. Ankara: Nobel Yayınları. sf. 221-229.
Erten, Bağış ve M. Görkem Doğan (2001). “Cumhuriyet’in Cumhuriyet’i: Cumhuriyet Gazetesi.” Kemalizm: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt 2 içinde. Ed. Ahmet İnsel. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 501-512.
Horoz, Taner vd. (2009). “Cumhuriyet Gazetesi.” Haber Analizi ve Arşiv İncelemeleriyle Türkiye’de 9 Gazete. Der. Şengül Özerkan. Ankara: Nobel Yayınları. sf. 5-52.
Soydaş, Mehmet ve Atilla Lök (2001). “İlhan Selçuk.” Kemalizm: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt 2 içinde. Ed. Ahmet İnsel. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 512-517.
26 Kasım 2013: Milliyetçilik ve azınlıklarla ilgili medya çözümlemeleri-I
Çelenk, Sevilay (2010). “Yasak Yas, Kesik Nefes.” Birikim 249. sf. 90-97.
Köker, Eser vd. (2009). “2007 Milletvekili Genel Seçimleri’nde Medyada Milliyetçilik Rekabeti.” Medya Milliyetçilik Şiddet içinde. Der. Barış Çoban. İstanbul: Su Yayınları. sf. 73-101.
Sünbüloğlu, Nurseli Yeşim (2009). “Beyaz Bereler, ‘Karadeniz Güzellemesi’, ‘Av Hatırası’: Hrant Dink Cinayeti Sonrasında Ortaya Çıkan Milliyetçi Tepkiler, Hegemonik Erkeklik ve Medya.” Medya Milliyetçilik Şiddet içinde. Der. Barış Çoban. İstanbul: Su Yayınları. sf. 103-117.
03 Aralık 2013: Milliyetçilik ve azınlıklarla ilgili medya çözümlemeleri-II
Demir, Hülya (1995). “Medyanın At Gözlüğü: Azınlıklar ve Hak İhlalleri.” Birikim 71-72. sf. 181-190.
Saklıca Rigatos, Tuğçe (2010). “Çizginin Gücü: 6/7 Eylül Olayları ve Türk ve Yunan Karikatürleri.” Sözde Masum Milliyetçilik içinde. Der. Herkül Millas. İstanbul: Kitap Yayınevi. sf. 17-60.
Tılıç, L. Doğan (2009). Utanıyorum Ama Gazeteciyim: Türkiye’de ve Yunanistan’da Gazetecilik. Genişletilmiş 2. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları. (“Milliyetçilik ve Gazetecilerin Ulusal Tabulara Yaklaşımı” bölümü sf. 325-378).
10 Aralık 2013: Sol ve muhalif hareketlerle ilgili medya çözümlemeleri-I
Argın, Şükrü (2007). “Bir Sosyalist Düşünce Platformu: Birikim.” Sol: Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt 8 içinde. Ed. Murat Gültekingil. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 967-988.
Atılgan, Gökhan (2007). “Yön-Devrim Hareketi.” Sol: Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt 8 içinde. Ed. Murat Gültekingil. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 597-646.
Cantek, Levent (2007). “Tan Gazetesi ve Sabiha Sertel.” Sol: Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt 8 içinde. Ed. Murat Gültekingil. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 852-859.
17 Aralık 2013: Sol ve muhalif hareketlerle ilgili medya çözümlemeleri-II
Dursun, Çiler (2004). “İşçi Sınıfı Kimliğinin Medyada Temsili: 1970- 1997.” Haber Hakikat ve İktidar İlişkisi içinde. Der. Çiler Dursun. Ankara: Elips Kitap. sf. 309-353.
Kabaş, Bülent (2009). “Evrensel Gazetesi”. Haber Analizi ve Arşiv İncelemeleriyle Türkiye’de 9 Gazete içinde. Der. Şengül Özerkan. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. sf. 187-203.
Köker, Eser ve Ülkü Doğanay (2004). “Televizyonda Protesto Görüntüleri: Egemen Haber Söyleminde Toplumsal Eylemler.” Kültür ve İletişim 7(2): 43-72.
24 Aralık 2013: Ataerkil ideoloji ve feminist hareketle ilgili medya çözümlemeleri
Demir, Beyhan (2007). “Alternatif Kadın Medyası Örneği: Pazartesi Dergisi.” Kadın Odaklı Habercilik. Der. Sevda Alankuş. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları. sf. 209-215.
Gencel-Bek, Mine ve Mutlu Binark (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı: Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar. İstanbul: Kalkedon Yayınları. (“Eleştirel Medya Okuryazarlığı için Öncelikli Eylem Alanı: Toplumsal Cinsiyet” bölümü sf. 147-206).
Tufan-Tanrıöver, Hülya (2000). “Medya Sektöründe Kadın İşgücü.” Toplum ve Bilim 86. sf. 171-193.
Okuma listesi
Argın, Şükrü (2007). “Bir Sosyalist Düşünce Platformu: Birikim.” Sol: Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt 8 içinde. Ed. Murat Gültekingil. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 967-988.
Atılgan, Gökhan (2007). “Yön-Devrim Hareketi.” Sol: Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt 8 içinde. Ed. Murat Gültekingil. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 597-646.
Azak, Umut (2009). “İslami Radyolar ve Türbanlı Spikerler.” İslamın Yeni Kamusal Yüzleri içinde. Der. Nilüfer Göle. 3. Basım. İstanbul: Metis Yayınları. sf. 93-109.
Bora, Tanıl ve Necmi Erdoğan (2003). “ ‘Biz, Anadolu’nun Bağrı Yanık Çocukları…’: Muhafazakâr Popülizm.” Muhafazakârlık: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt 5 içinde. Ed. Ahmet Çiğdem. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 632-644.
Cangöz, İncilay ve Emre Gökalp (2000). “İslamcı Medyada Gerçekliğin Kuruluşu: 17 Ağustos Depremi Örnek Olayı.” Siyasal İletişim: 3-5 Mayıs 2000 1. Ulusal İletişim Sempozyumu Bildirileri. Der. Süleyman İrvan. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi Yayınları no: 2. sf. 155-167.
Cantek, Levent (2007). “Tan Gazetesi ve Sabiha Sertel.” Sol: Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt 8 içinde. Ed. Murat Gültekingil. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 852-859.
Çağlak, Engin (2009). “Vakit Gazetesi.” Haber Analizi ve Arşiv İncelemeleriyle Türkiye’de 9 Gazete içinde. Der. Şengül Özerkan. Ankara: Nobel Yayınları. sf.153-167.
Çelenk, Sevilay (2010). “Yasak Yas, Kesik Nefes.” Birikim 249. sf. 90-97.
Çelik, Ramazan (2009). “Zaman Gazetesi.” Haber Analizi ve Arşiv İncelemeleriyle Türkiye’de 9 Gazete içinde. Der. Şengül Özerkan. Ankara: Nobel Yayınları. sf. 137-152.
Çömlekçi, Fatih (2009). “Yeniçağ Gazetesi.” Haber Analizi ve Arşiv İncelemeleriyle Türkiye’de 9 Gazete. Der. Şengül Özerkan. Ankara: Nobel Yayınları. sf. 221-229.
Demir, Beyhan (2007). “Alternatif Kadın Medyası Örneği: Pazartesi Dergisi.” Kadın Odaklı Habercilik. Der. Sevda Alankuş. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları. sf. 209-215.
Demir, Hülya (1995). “Medyanın At Gözlüğü: Azınlıklar ve Hak İhlalleri.” Birikim 71-72. sf. 181-190.
Doğru Arslan, Esra (2004). “Medya-Güç İdeoloji ekseninde Merve Kavakçı Haberlerinin İki Farklı Sunumu.” Haber Hakikat ve İktidar İlişkisi içinde. Der. Çiler Dursun. Ankara: Elips Kitap. sf. 151-182.
Dursun, Çiler (2001). TV Haberlerinde İdeoloji. Ankara: İmge Kitabevi. (“Özelleştirme Politikaları ve Yeni Sağ İdeoloji” ve “Televizyon Haberleri ve Çözümlenmesi” bölümleri sf. 85-259).
Dursun, Çiler (2004a). “İslamcı Basında Kemalizm Karşıtlığının Kurulması” Haber Hakikat ve İktidar İlişkisi içinde. Der. Çiler Dursun. Ankara: Elips Kitap. sf. 183-224.
Dursun, Çiler (2004b). “İşçi Sınıfı Kimliğinin Medyada Temsili: 1970- 1997.” Haber Hakikat ve İktidar İlişkisi içinde. Der. Çiler Dursun. Ankara: Elips Kitap. sf. 309-353.
Erten, Bağış ve M. Görkem Doğan (2001). “Cumhuriyet’in Cumhuriyet’i: Cumhuriyet Gazetesi.” Kemalizm: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt 2 içinde. Ed. Ahmet İnsel. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 501-512.
Gencel-Bek, Mine ve Mutlu Binark (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı: Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar. İstanbul: Kalkedon Yayınları. (“Eleştirel Medya Okuryazarlığı için Öncelikli Eylem Alanı: Toplumsal Cinsiyet” bölümü sf. 147-206).
Horoz, Taner vd. (2009). “Cumhuriyet Gazetesi.” Haber Analizi ve Arşiv İncelemeleriyle Türkiye’de 9 Gazete. Der. Şengül Özerkan. Ankara: Nobel Yayınları. sf. 5-52.
Kabaş, Bülent (2009). “Evrensel Gazetesi”. Haber Analizi ve Arşiv İncelemeleriyle Türkiye’de 9 Gazete içinde. Der. Şengül Özerkan. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. sf. 187-203.
Kaya, A. Raşit (2009). İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet. Ankara: İmge Yayınevi. (“Türkiye’nin Yeni Medya Ortamı” ve “Ön Değerlendirme ve Tartışma Öğeleri” bölümleri sf. 233-399).
Kentel, Ferhat (2004). “1990’ların İslami Düşünce Dergileri ve Yeni Müslüman Entelektüeller: Bilgi ve Hikmet, Umran, Tezkire Dergileri.” İslamcılık: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 içinde. Ed. Yasin Aktay. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 721-781.
Köker, Eser vd. (2009). “2007 Milletvekili Genel Seçimleri’nde Medyada Milliyetçilik Rekabeti.” Medya Milliyetçilik Şiddet içinde. Der. Barış Çoban. İstanbul: Su Yayınları. sf. 73-101.
Köker, Eser ve Ülkü Doğanay (2004). “Televizyonda Protesto Görüntüleri: Egemen Haber Söyleminde Toplumsal Eylemler.” Kültür ve İletişim 7(2): 43-72.
Saklıca Rigatos, Tuğçe (2010). “Çizginin Gücü: 6/7 Eylül Olayları ve Türk ve Yunan Karikatürleri.” Sözde Masum Milliyetçilik içinde. Der. Herkül Millas. İstanbul: Kitap Yayınevi. sf. 17-60.
Sayid, Edward W. (2008). Medyada İslam: Gazeteciler ve Uzmanlar Dünyaya Bakışımızı Nasıl Belirliyor? Çev. Aysun Babacan. İstanbul: Metis Yayınları (“Haber Olarak İslam” bölümü sf. 75-154).
Soydaş, Mehmet ve Atilla Lök (2001). “İlhan Selçuk.” Kemalizm: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt 2 içinde. Ed. Ahmet İnsel. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 512-517.
Subaşı, Necdet (2004). “1960 Öncesi İslami Neşriyat: Sindirilme, Tahayyül ve Tefekkür.” İslamcılık: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 içinde. Ed. Yasin Aktay. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 217-235.
Sünbüloğlu, Nurseli Yeşim (2009). “Beyaz Bereler, ‘Karadeniz Güzellemesi’, ‘Av Hatırası’: Hrant Dink Cinayeti Sonrasında Ortaya Çıkan Milliyetçi Tepkiler, Hegemonik Erkeklik ve Medya.” Medya Milliyetçilik Şiddet içinde. Der. Barış Çoban. İstanbul: Su Yayınları. sf. 103-117.
Taşkın, Yüksel (2007). Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya. İstanbul: İletişim Yayınları (“İbrahim Kafesoğlu ve Türk Kültürü Dergisi: Bir İnanç Alanı Olarak Siyasetin Hizmetinde Tarih” ve “Türkiye Günlüğü Dergisi: Yeni Güç Kaynakları Olarak Emperyal Miras ve Yerlilik İddiası” bölümleri)
Tılıç, L. Doğan (2009). Utanıyorum Ama Gazeteciyim: Türkiye’de ve Yunanistan’da Gazetecilik. Genişletilmiş 2. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları. (“Milliyetçilik ve Gazetecilerin Ulusal Tabulara Yaklaşımı” bölümü sf. 325-378).
Tufan-Tanrıöver, Hülya (2000). “Medya Sektöründe Kadın İşgücü.” Toplum ve Bilim 86. sf. 171-193.
Yavuz, Hakan (2008). Modernleşen Müslümanlar: Nurcular, Nakşiler, Milli Görüş ve AK Parti. Çev. Ahmet Yıldız. 2. Baskı. İstanbul: Kitap Yayınevi (“İslami Harekette Okuryazarlığın ve Medyanın Rolü” bölümü sf. 143-180).
Yılmaz, Murat (2003). “Türk Düşüncesi Dergisi.” Muhafazakârlık: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt 5 içinde. Ed. Ahmet Çiğdem. İstanbul: İletişim Yayınları. sf. 216-233.
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 40 / Dönemsonu sınavı % 60
Öğretim Yöntemleri
Ders, öğretim üyesinin anlatımı ve tartışmalarla yürütülecektir.
Ölçme Yöntemleri
Ara sınav ve dönem sonu sınavı klasik yazılı sınav tarzında yapılacaktır.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri