Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/id/

ilef.net Anasayfa    iD Başsayfa    Makaleler

AnasayfaiD'ye Nasıl Yazı Yollanır?
Yazı yollama Yazılarınızı PC formatlı Microsoft Word ya da düz metin dosyası olarak hazırladıktan sonra buraya klikleyip e-mail'e ek (attachment) yaparak yollayabilirsiniz. Gönderilen yazıların yayınlanma garantisi yoktur. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların düzenlenmesi Belli bir format tercihimiz yok; hangisini uyguluyorsanız, kurallarına uymanız yeterli. E-mail editor@id.ilef.net

"iD?" bölümündeki tüm yazılar


Althusser, İdeoloji ve İdeoloji ile İlgili Son Söz

Prof. Dr. Metin KAZANCI

Hem oldukça yaygın bir kullanımı olan hem de merak uyandıran bir kavram olarak ideoloji Althusser ile birlikte yeni bir tanıma kavuşmuş, oluşumu ve fonksiyonu ile ilgili tezler değişmiş ya da değişmeye başlamıştır. Biz bu yazımızda daha önce yazdığımız iki makaleyi de dikkate alarak, ideoloji ile ilgili olarak Althusser tarafından ileri sürülen görüşleri daha anlaşılabilir hale getirmeye gayret edeceğiz ve ideolojinin toplumsal misyonunu kitle iletişim araçları ile ilişkilendirerek onu günümüzdeki konumuyla açıklamaya çalışacağız.

Osmanlı'da Halkla İlişkiler

Prof. Dr. Metin KAZANCI

Türkiye’de yazılmış halkla ilişkiler kitaplarının hemen hemen tümü halkla ilişkilerin tarihini Amerika Birleşik Devletleri’ndeki halkla ilişkiler uygulamalarının tarihi olarak alırlar. Ülkemizle ilgili tüm yazılanlar bir iki cümledir: “Kanuni halkı çok severdi, Fatih halkla sık sık bir araya gelirdi. II. Mahmut iyi bir halkla ilişkiler uzmanı idi” gibi. Oysa durum Osmanlı’da çok farklıdır. Bugünkü anlamda halkla ilişkiler yoktur ama Osmanlı’nın kendine özgü halkla ilişkileri vardı. Biz bu yazıda bu konulara olabildiğince açıklık getirmeye çalışacağız. İlk defa kağıda dökülen Osmanlı’nın halkla ilişkileri kuşkusuz daha geniş ve ayrıntılı incelemelere gereksinme göstermektedir.

Bir Kitle İletişimsizlik Aracı Olarak Televizyon

Tahir Karaboğa

Günümüzde medya, ister olumlu ister olumsuz yönde olsun, toplumu, tartışmasız bir etkileme gücüne sahiptir. Medyanın günümüz toplumlarının zihinsel hayatına hükmeden bir konumu vardır. Medyanın tarihsel gelişimi içinde, toplumsal sorunların çözümü, toplumun eğitilmesi ve bilgilendirilmesi, kültürün geliştirilmesi, bireyler arasında sağlıklı iletişimin kurulması, toplumda huzur ve daha insani bir düzenin sağlanması gibi işlevlerle ortaya çıkmasına rağmen, günümüzde bir çok sorumluluğu ve ahlaksal ilkeleri yerine getirmediği, tam tersine bir çok toplumsal soruna kaynaklık ettiği görülmektedir.

Yeni Bir Avrupa Birliği’ne Doğru?

Umut Bozkurt

Ekonomik işbirliğindeki başarısı, Avrupa Para Birliği , Gümrük Birliği, ortak para birimi (euro) gibi uygulamalarla tartışmasız kabul edilen Avrupa Birliği’nin siyasal anlamda bir bütünleşmeyi ne oranda başarabildiği, sadece gazetecilerin, akademisyenlerin değil, A.B kurumlarında yer alan “avrokratların” da zihnini meşgul eden en önemli soru/n olarak ortaya çıkıyor.

Medyanın Toplumsal Gücü

Dr. D. Ali Arslan

Medyanın değiştirme ve yeniden şekillendirme yetisi yalnızca bireyler üzerinde değil, toplumsal gruplar, kurumlar, kısacası bütün bir toplum ve kültürü de etkilemektedir. Kitle iletişim araçları ile yayılan semboller, şekiller, resimler, kısacası her türlü sesli ve görsel efektler, taşıdıkları mesajlarla insanların dünyasını yeniden yorumlayıp şekillendirmektedir.

Kutlanmaması Gereken Bir Gün

Dan Schiller

17 Mayıs, Dünya Telekomünikasyon Günü. Ancak bu günü kutlamak için hiçbir nedenimiz bulunmuyor. Telekomünikasyon sektörü bariz bir kriz yaşamaktadır. Fırsatını bulmuşken, bu üzücü geçişin getirdiklerini yansıtmak gerekiyor.

Macaristan’da Medya Savaşları (1990-2001)

Sevgi Can Aysevener
Batı demokrasisine hızla uyum sağlayan ve sistem değişimini en başarılı ve çabuk biçimde gerçekleştiren Doğu Avrupa ülkesi olarak kabul edilen Macaristan’da, komünist dönemde karşı karşıya kaldığı kamu yayıncılığındaki tekelci yaklaşımın ve çok sesliliğe kapalılığın izleri görülmekle birlikte, demokratikleşme sürecinde basın özgürlüğünün önemini yadsımanın olanaksızlığı fark edilmiştir.

El Cezire Televizyonu… Bağımsız Yayıncılık Deneyimi

Gülcan Kaplan
Körfez Savaşı’nı CNN’den izleyen tüm dünya, 11 Eylül saldırılarının ardından ABD’nin Afganistan’a başlattığı operasyonu Katarlı El Cezire Televizyonu’ndan takip etti. İlk dakikadan itibaren bölgeden sıcak haberler veren El Cezire, ayrıca Usame Bin Ladin ve Zawahiri’nin dünyaya meydan okuyan konuşmalarını tüm dünyaya geçerek adını duyurdu. CNN bile bu konuşmaları El Cezire’den alarak yayımlamaktan çekinmedi, son gelişmeleri El Cezire’ye bağlanarak seyircilerine aktardı.

Medyada Kaynak Bölüşümü ve Rating Savaşları

Sevilay Çelenk
Medya sektörünün on binlerce çalışanı, yan sektörleri, muhteşem plazaları ve çekim stüdyolarıyla devasa bir sektör olarak, son on yılda kayda değer bir büyüme ve genişleme eğilimi gösterdiği açıktır.

Medya ve Kamusal Alan

Nicholas Garnham
İster beğenelim ister beğenmeyelim, karşılaştığımız sorunun hepimiz üzerinde genel bir etkisi varsa, müdahaleci siyasal eylemin izleyebileceği rasyonel olarak belirlenmiş ancak tek bir yol olabilir. Bu eylem yolu ise, ya üzerinde uzlaşılıp anlaşarak ya da belli bir çoğunluk veya azınlığın empoze etmesiyle belirlenecektir. Eğer pazar güçleri küreselse, işe yarayacak her siyasal yanıt da küresel olmak zorundadır. Tek başına bir vatandaş veya bir grup, nadir olarak rastlanan durumlar dışında, üzerinde karar verilmiş olan oyun her ne olursa olsun, oyundan çekilemez, oynamayı reddedemez.iD içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

<< Önceki Başlıklar |

ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri