Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/id/

ilef.net Anasayfa    iD Başsayfa    Makaleler

AnasayfaiD'ye Nasıl Yazı Yollanır?
Yazı yollama Yazılarınızı PC formatlı Microsoft Word ya da düz metin dosyası olarak hazırladıktan sonra buraya klikleyip e-mail'e ek (attachment) yaparak yollayabilirsiniz. Gönderilen yazıların yayınlanma garantisi yoktur. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların düzenlenmesi Belli bir format tercihimiz yok; hangisini uyguluyorsanız, kurallarına uymanız yeterli. E-mail editor@id.ilef.net

"iD?" bölümündeki tüm yazılar


Althusser, İdeoloji ve İdeoloji ile İlgili Son Söz

Bu yazının
Yazıcı
versiyonu
 

Prof. Dr. Metin KAZANCI

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Bu makale İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi'nin Ekim 2006 sayısında yayınlanmıştır.

ÖZET

Son yıllarda ideoloji ile ilgili çalışma sayısı oldukça artmıştır. İdeolojiyle ilgili çalışmalarda Althusser önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü Althussersiz ideoloji yazılamaz. Ona göre ideoloji tüm varoluş nedenini yaşam pratiğinden almaktadır ve yaşananın bir kopyası daha doğrusu aynasıdır. İdeoloji toplumun maddi bir pratiği olması nedeniyle her şeyi, herkesi kavramakta ve bu durum ona özel bir yer kazandırmaktadır. Althusser’e göre ideoloji her yerdedir, bir ortamı ifade eder. Maddenin ayrılmazıdır. Madde ile birlikte var olmuştur. Ne var ki Althusser ideolojisini Marks’ın ideoloji tanımı ile karıştıran, hatta daha da ileri gidip onu alt yapıya indirgeyen yanlış görüşler sık sık dile getirilmektedir. Althusser’in ideoloji kavramsallaştırmasının iyi anlaşılması için onu ayrıntılı ve orijinalinden hareket ederek ele almak tekrar tekrar yazmak gerekmektedir. Althusser medya ile ilgili herhangi bir çalışma yapmamış olmasına karşın iletişim, medya ya da söylem analizlerinde onun sorduğu sorularla yola çıkmak ve “haberi” onun örgüsü içinde irdelemek, çok değerli ve geçerli sonuçlar doğuracaktır. Anglo-Amerikan pragmatizminin bu kadar hırpalamasına karşın Althusser hâlâ ayaktadır. Althusser’i sık sık, yeniden yazmak, yeniden yorumlamak özellikle iletişimciler açısından çok yararlı olacaktır.

ABSTRACT

ALTHUSSER, IDEOLOGY AND FINAL WORD ON IDEOLOGY

Studies focusing on ideology have remarkably increased during the recent years. Within these studies, Althusser occupies an important place since ideology without him can not be written. According to Althusser, ideology takes its raison d’être from the practice of life and it is a copy of that practice in other words it is a reflector of what have been lived. Due to the fact that ideology’s being material practice of society, it encompasses everything and everyone and this status brings particular importance to ideology. Ideology has an omnipresent character and it represents a milieu. Ideology exists together with material and can not be separated from material existence. However, there are some frequently expressed wrong assertions, which discuss Althusser’s ideology as Marx’s ideology definition or even some arguments reduce ideology to base. In order to grasp full understanding of Althusser’s conception of ideology, it should be rewritten again and again in a detailed format by considering his original works. Even though, Althusser did not particularly study media, it would be fruitful to rely on his questions about communication, media and discourse analysis and also productive to examine “news” from his perspective. Although American pragmatism lost its popularity, Althusser is still standing. It is valuable for communication academics to rewrite and reinterpret Althusser more often.


İlgili Dosya(lar)
Bilgisayarınıza indirmek için tıklayın

Makalenin Tam Metni:
Althusser, İdeoloji ve İdeoloji ile İlgili Son Söz

Adobe Acrobat (PDF) Belgesi (420KB)


iD içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

Bu yazıyı  Yazdır |   Sayfa Başı  
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri