Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/ki/

ilef.net Anasayfa    kültür ve iletişim Başsayfa    2010

Anasayfa
Editör’den

Nur Betül Çelik 26/05/2011

Medya ve Toplumsal Hafıza

Media and Collective Memory

Gökçen Başaran İnce Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 26/05/2011

Türk Basınında Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Tartışması: Haber Metinleri ve Köşe Yazılarında Hüseyin Üzmez Vakası’na İlişkin Eleştirel Bir Analiz

The Discussions on Child Sexual Abuse in Turkish Press: A Critical Analysis on the Case of Hüseyin Üzmez in Columns and News Texts

Çağla Kubilay ve Tezcan Durna Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 26/05/2011

Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası’nın Basındaki Temsili: Küreselleşme ve Ulusal Kimlik Bağlamında Bir İnceleme

The Representation of Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası in the Press: An Analysis in the Context of Globalization and National Identity

Nurhan Kavaklı 26/05/2011

Reklamcılıkta Retorik Bir Unsur Olarak Kadın Bedeni Temsilleri

Feminine Body Portrayal Preferences in Advertising as a Component of Rhetoric

Uğur Batı Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 26/05/2011

Değini

İçerik, İletişim Kanalları, ve Dinleyiciler: Karşılıklı İlişkiler ve Etkileşim

Didem Özkul Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 26/05/2011

Editör’den

Nur Betül Çelik 26/05/2011

Görsellik ve Kültürel Bellek İlişkisi

The Migrant’s Home: The Relation Between Visuality and Cultural Memory

Gülsüm Depeli Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 26/05/2011

Tüketim Toplumunda Genç ve Yoksul Olmak: Dışlanma Süreçleri ve Karşı Stratejiler

Being Young and Poor in Consumer Society: Exclusion Precesses and Anti-stategies

Melike Aktaş Yamanoğlu Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 26/05/2011

Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Zenginler ve Zenginlik

The Whealty and The Whealthiness in Early Republican Novels

Seçil Deren Van Het Hof Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 26/05/2011

Calvino Anlatısında “Sürgün” Konumlar

Displaced positions in Calvino’s Narrative

Sevilay Çelenk Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

26/05/2011

Namusun ve Namus Cinayetlerinin Cinsiyet Eşitsizlikleri Bağlamında Analizi

The Analysis of Honor and Honor Killing in the Context of Sexual Inequalities

A.Nevin Yıldız Tahincioğlu Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 26/05/2011

Kitap Eleştirisi

26/05/2011kültür ve iletişim içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

|

© kültür ve iletişim
ISSN 1301-7241 | kültürveiletişim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.


kültür ve iletişim Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri