Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/ki/

ilef.net Anasayfa    kültür ve iletişim Başsayfa    2005 / 2005 (8/1) Kış | Winter

Anasayfa
Editör'den

Halil Nalçaoğlu 21/03/2006

Türkiye’de Telefon Haberleşmesi Alanında Yaşanan Dönüşüm: Neo-liberal Politikalar Eşliğinde Ulus Devletin Elinden Alınan Politika Araçları

The Process of Transformation in Telecommunications in Turkey: Tools of Policy Taken away from Nation-state via Neo-liberal Policies

Nurcan Törenli Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 21/03/2006

CNN ve Ağlardan Akıp Giden İmgelemi İnşa Etme İddiası

The CNN and The Claim to Build an Imagination Flowing through Networks

Nilgün Tutal Cheviron Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 21/03/2006

Screening Transnational Turkish Community In Fatih Akın’s Kurz und Schmerzlos (Short Sharp Shock)

Ulusaşırı Türk Topluluğunun Fatih Akın’ın Kısa ve Acısız’ında (Kurz und Schmerzlos) Gösterimi

Karin Hamm-Ehsani Union College Department of Modern Languages And Literatures 21/03/2006

Anlatı Bizi Nasıl Kurar?: Ararat'ta Anlatı, Anımsama ve Kimlik

How to narrative construct us?: Narrative Recalling and Identity in Ararat

Hasan Akbulut Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi 21/03/2006

Yetiştirme Kuramının Eleştiriler Bağlamında Değerlendirilmesi: Televizyonun Rezonans Etkisine Dair Bir Araştırma

An Evaluation and Cultivation Theory in the Context of Its Critique: A Research on The Resonance Effect of Television

Ömer Özer Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 21/03/2006

Kİtap Eleştirileri

21/03/2006kültür ve iletişim içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

|

© kültür ve iletişim
ISSN 1301-7241 | kültürveiletişim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.


kültür ve iletişim Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri