Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/ki/

ilef.net Anasayfa    kültür ve iletişim Başsayfa    2009

Anasayfa
Editör’den

Nur Betül Çelik 25/05/2011

Televizyon Format Uyarlamalarında Kimliğin Mührü: Hayalin İçin Söyle

The Seal of Identity in Television Format Adaptations: Singing for a Dream

Sevilay Çelenk Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

25/05/2011

Televizyon Program Formatları: “Çarkıfelek” ve “Kim 500 Milyar İster” Programları Üzerine Bir İnceleme

TV Programme Formats: A Study on “Çarkıfelek” and “Who Wants To Be A Millionaire?” Programmes

Ercan Balcı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Demokratik Yönetişim Programı 25/05/2011

Televizyon Dizilerinin Kadına Yönelik Şiddet Temsillerinde Ataerkil Rejimin İdeolojisi

Ideology of Patriarchal Regime in the Representations of Violence against Women of the Television Serials

Şerife Çam Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

25/05/2011

Gazete Haber Başlıklarında Öteki'nin İnşası

Construction of 'Other' In The Newspaper Headlines

Yurdagül Bezirgan Arar Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Nuri Bilgin Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

25/05/2011

Küresel Medya Ürünlerinin Yerelleştirilmesiyle Ulusaşırı Gençlik Kültürlerinin İnşası: Rolling Stone/ Türkiye Örneği

Construction of Transnational Youth Cultures by Localization of Global Media Products: The Case of Rolling Stone/Turkey

Murat İri İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 25/05/2011

Editör’den

Nur Betül Çelik 25/05/2011

Aynanın Sırları: Psikanalitik Film Kuramı

The Tain of the Mirror: Psychoanalytical Film Theory

Umut Tümay Arslan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

25/05/2011

Türk Basınında AB-Türkiye İlişkilerinin Sunumu:17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi

Presentation of EU-Turkey Relations in Turkish Press: 17th December 2004, Brussels Summit

D. Beybin Kejanlıoğlu ve Oğuzhan Taş Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

25/05/2011

Okur Yorumlarında Otoriter Eğilimler: Diyarbakır Olaylarına İlişkin Haber Yorumları Üzerine Bir İnceleme

Authoritarian Tendencies in the Readers’ Comments: An Examination of the Comments to the News on Diyarbakır Events

İnan Özdemir Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

25/05/2011

Bir Komplo Söyleminden Parçalar: Komplo Zihniyeti, Sıradan Faşizm ve New Age

Fragments from a Discourse of Conspiracy: Conspiracy Mentality, Banal Fascism and New Age

Kerem Karaosmanoğlu Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

25/05/2011

Pelin Esmer'in “Oyun” Belgeseli Çerçevesinde Kadın Deneyimlerinin Aktarılmasında Belgesel Filmin Yeri

Pelin Esmer's Documentary “The Play” and Discussion on Documentary and Its Role for Transferring Women Experiences

Serpil Kırel Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

25/05/2011

Kitap Eleştirileri

25/05/2011kültür ve iletişim içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

|

© kültür ve iletişim
ISSN 1301-7241 | kültürveiletişim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.


kültür ve iletişim Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri