Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/ki/

ilef.net Anasayfa    kültür ve iletişim Başsayfa    2006

Anasayfa
Editör’den

Mine Gencel Bek 07/08/2006

Bir Teknolojik Yenilik Olarak İnternetin Tarihi: Ulusal Yenilik Sistemi, Kamu Politikaları ve Standartlar

History of the Internet as a Technological Innovation: National Innovation System, Public Policies and Standards

Funda Başaran Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 07/08/2006

İletişim Alanında Yöndeşme Eğilimleri: Teknoloji, Pazar ve Düzenleme

Convergence Trends in the Field of Communication: Technology, Market and the Regulation

Oğuzhan Taş Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 07/08/2006

Sinemasal Yüce: Felaket Filmlerinde Yüce Arayışı

Cinematic Sublime: Seeking for Sublime in Catastrophic Films

Özgür Yaren Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 07/08/2006

Media’s Dirty Dancing in the Aegean: The Coverage of Kardak/Imia Crisis on the Turkish Daily Newspapers

Medya’nın Ege’deki Kirli Dansı: Kardak Krizi’nin Türk Basınında Sunumu

Aslı Tunç Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi 07/08/2006

En Son Babalar Duyar Dizisinde Geleneksel Baba Otoritesinin Temsil Edilişi ve Sorgulanışı

Representation and Interrogating Traditional Father’s Authority Concept in the En Son Babalar Duyar TV Series

Hüseyin Köse Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi 07/08/2006

Popüler Kültür Ürünü Olarak Durum Komedileri: Çocuklar Duymasın Örneğinde Aile Söylemi

Situation Comedies as a Yield of Popular Culture: Family Discourse in the Sample of Çocuklar Duymasın

Aydan Özsoy Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 07/08/2006

Değini

07/08/2006

Kitap Eleştirileri

07/08/2006

Editör'den

Mine Gencel Bek 21/03/2006

Dünyada ve Türkiye’de İletişim Araştırmaları

Communication Research in Turkey and the World

Aysel Aziz Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 21/03/2006

Türkiye’de İletişim Fakültelerindeki Eğitim Kadrosunun Konumu: Eleştirel Bir Bakış İle Değerlendirme

The Situation of Academic Staff of Communication Faculties in Turkey: A Critical Evaluation

Oya Tokgöz Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 21/03/2006

Kültürlerarası İletişim Çalışmalarının Türkiye Haritası: Sorulması Gereken Sorular

Mapping out Intercultural Communication Studies in Turkey: New Inquiries

Mutlu Binark Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi 21/03/2006

Yeni İletişim Teknolojileri Tezlerinde Neo-Klasik İktisat Paradigmasının Hegemonyası

The Hegemony of the Neo-Classical Economic Paradigm in Dissertations on New Communication Technologies

Aylin Aydoğan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 21/03/2006

Mahremiyet, Sıradan Gerçeklik ve Medya

Privacy, Ordinary Reality and the Media

Barış Kılıçbay 21/03/2006

Türkiye’de İletişim Araştırmalarının Değerlendirilmesi ve Geleceğe Bakış

Türkiye’de İletişim Araştırmaları Sempozyumu Kapanış Paneli (Ankara, 21 Ekim 2005)

21/03/2006

Kitap Eleştirileri

21/03/2006kültür ve iletişim içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

|

© kültür ve iletişim
ISSN 1301-7241 | kültürveiletişim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.


kültür ve iletişim Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri