Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/ki/

ilef.net Anasayfa    kültür ve iletişim Başsayfa    1998 / 1998 (1/2) Yaz | Summer

Anasayfa
Üniversite Sanayi İşbirliği Programı Üzerine Bir Eleştiri

A Critique on the University-Industry Cooperation Program

Metin Özuğurlu

Özet: Bu çalışma, son on yıldır ülkemizde yasal ve teknik hazırlıkları yapılarak uygulamaya konulan üniveriste-sanayi işbirliği (ÜSİ) programının eleştirel değerlendirilmesini konu almaktadır. Bu çalışma başta TUBİTAK olmak üzere, konu ile ilgili resmi kurum raporları incelenmiş ve ÜSİ programının teknik içeriğinin dışında, sermaye çıkarına uygun olarak üniversite sisteminin yeniden yapılandırılmasında oynadığı ideolojik role dikkat çekilmiştir. Universitas idealinin tasfiyesi anlamına gelen “piyasacı üniversite” modeline meşruiyet kazandırmakla ilişkili bu rolde, ÜSİ’yi “ulusal bilim ve taknoloji politikası” içine yerleştiren TUBİTAK kritik bir yere sahiptir. Bu çalışmanın iki ana bölümünden ilki, TUBİTAK’ın geliştirdiği “ulusal bilim ve teknoloji politikasının” eleştirisine ayrılmaştır. İkinci bölümde, küresel bir eğilim halini alan “piyasacı üniversite” yöneliminin “nasıl ve ne için bilimsel faaliyet” sorusunu yeniden güncelleştirdiği vurgulanmış ve sorular bilim etiği açısından tartışılmıştır. Sonuç olarak eleştirel ve özgür bir bilimsel faaliyetin, sermaye mantığından bağımsızlaşarak sağlanabileceği görüşü savunulmuştur.

Abstract: This essay critically evaluates the university-industry cooperation (UCI) program which has been legally and technically prepared, and implemented in Turkey since last ten years. Though the investigation of reports prepared by the government institutions, sucn as TUBİTAK (Scientific and Technical Research Council of Turkey), the ideological rather than the technical role played by the UCI in restructuring the Turkish university system complementary to the interests of capital is stressed. Having located UCI within the “national science and technology policy.” TUBİTAK occupies a critical place in this role which legitimizes the “market-oriented university”, setting aside the ideal of universitas. The first of the two main parts of this study is devoted to the critique of “national science and technology policy.” In the second part , the revival of the question “how to make science and why?” by the “market-oriented university” as a global tendency is emphasized and the matter is discussed from the perspective science ethics. In conclusion, it is claimed that a critical and free scientific practice requires releasing from the logic of capital as a whole.kültür ve iletişim içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

Bu yazıyı  Yazdır |   Sayfa Başı  
 
© kültür ve iletişim
ISSN 1301-7241 | kültürveiletişim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.


kültür ve iletişim Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri