Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/ki/

ilef.net Anasayfa    kültür ve iletişim Başsayfa    1998 / 1998 (1/2) Yaz | Summer

Anasayfa
Türkiye’de İletişim Eğitimi Üzerine Öneriler

Suggestions on Communication Education in Turkey

Erdal Dağtaş

Serhat Kaymas

Özet: İletişimin bir disiplin mi yoksa bir araştırma alanı mı olduğu konusunda tartışmalar devam etmektedir. İletişimin bir disiplin olduğunu öne süren yaklaşımlar bulunsa da, iletişimi disiplinlerarası bir araştırma alanı olarak kabul etmek daha yerinde olacaktır. Bu varsayım göz önünde bulundurularak bu çalışmada iletişim eğitiminin klasik pedagoji yerine eleştirel pedagoji temelinde gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Demokratik ve katılımcı bir süreç olan eleştirel pedagoji, eğitim süreleri boyunca iletişim öğrencilerine mezun olduktan sonra da sahip olacakları demokratik ve katılımcı değerler sağlayacağından, meslek yaşamlarında da hak ve sorumluluklarının bilincinde profesyoneller yetişmesi anlamına gelecektir.

Abstract: The question whether communication is a discipline or a field of research is still subject to debate. Although there are certain approaches maintaining that communication is a discipline, it would be more appropriate to consider communication as an interdisciplinary field of research . Given this assumption, in this study it is suggested that communication education should be carried out on the basis of a critical pedagogy instead of classical pedagogy. Being a democratic and participatory process, critical pedagogy would mean raising career professionals who are conscious of their rights and responsibilities since they would have been provided with democratic and participatory values during their education which would be kept after graduation.kültür ve iletişim içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

Bu yazıyı  Yazdır |   Sayfa Başı  
 
© kültür ve iletişim
ISSN 1301-7241 | kültürveiletişim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.


kültür ve iletişim Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri