Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/ki/

ilef.net Anasayfa    kültür ve iletişim Başsayfa    1998 / 1998 (1/2) Yaz | Summer

Anasayfa
Education for Broadcasting: A comparative Study on Turkish and American Broadcast Students

Yayıncılık Eğitimi: Türk ve Amerikalı Yayıncılık Öğrencileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Erol Mutlu

Hakan Tuncel

Abstract: This study, based on a comparative research, aims at casting light upon the nature of the close relationship between socio-cultural discourses and broadcast education at universities. The hypothesis is that dominant socio-cultural discourses within a particular society should be expected to determine the framework of broadcast education, rendering it only to a carrier or reinforcing agent of such discourses, that is a dependent variable in the process of upbringing the world-be broadcasters. Hence a reformulation of the curricula is required such as to provide students the ability to critically comprehend and discuss, in relation to the globalizing tendencies, the socio-cultural and political issues in their own countries.

Özet: Karşılaştırmalı bir araştırmaya dayanan bu çalışma, sosyo-kültürel söylemle üniversitelerdeki yayıncılık eğitimi arasındaki yakın ilişkinin doğasına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın hipotezi, belli bir kültürdeki egemen sosyo-kültürel söylemlerin, yayıncılık eğitimini bu söylemlerin taşıyıcısı ya da pekiştiricisi bir etken -geleceğin yayıncılarının yetiştirilmesi sürecinde bir bağımlı değişken- haline getirerek, bu eğitimin çerçevesini belirlemesinin bekleneceğidir. Dolayısıyla, öğrencilere, küreselleşen eğilimleri ve ülkelerinin sosyo-kültürel ve siyasal konularını kavrayıp tartışabilme olanağını sağlayacak şekilde müfredatın yeniden formüle edilmesi gerekmektedir.kültür ve iletişim içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

Bu yazıyı  Yazdır |   Sayfa Başı  
 
© kültür ve iletişim
ISSN 1301-7241 | kültürveiletişim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.


kültür ve iletişim Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri