Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/ki/

ilef.net Anasayfa    kültür ve iletişim Başsayfa    1998 / 1998 (1/2) Yaz | Summer

Anasayfa
Gerbner’in Ekme Tezi ve Anlattığı Öyküler Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation on Gerbner’s Cultivation Thesis and the Stories He Told

İrfan Erdoğan

Özet: Ekme tezi ve kültürel göstergelerincelemesi iletişim kuram ve araştırmalarında alarırda 1960’lardan beri önemli bir yer kaplar. Bu çalışmada, Gerbner’in genel olarak yaklaşımı ve özel olarak ki’nin birinci sayısında yer alan “Anlattığımız Öyküler” makalesi eleştirel bir biçimde değerlendirildi. Gerbner’in yaklaşımının kuram ve yöntem, bulgular ve önerilerinin anlamı, sınırlılığı ve yetersizliği üzerinde duruldu. İletişim kuram ve incelemelerinde, kültürel göstergelerin, şiddetin ve ekmenin önemli olduğu, fakat televizyondaki şiddetin ve günlük yaşamdaki sonuçlarının çok dar bir çerçeve içinde alındığı; hem çeşit hem de işlevsellik bakımından Gerbner ve arkadaşlarının üzerinde durduğu şiddetten çok daha önemli olan ve incelenmesi gereken şiddet biçimleri olduğu vurgulandı.

Abstract: The cultivation thesis and cultural indicators research have taken an important place in communication theory and research since the mid 60s. The present article critically evaluates Gerbner’s approach in general and “The Stories We Tell” appeared in ki’s first issue in specific. The meaning, limitations and shortcomings of theory and method, findings and recommendations of Gerbner’s approach are analyzed. Altough cultural indicators, violence and cultuvation are important in communication theory and research , violence in media and effects on daily life of individuals are taken in a limited framework, and there are far more important violence issues in terms of variety and functionality and require investigation than the violence issueu Gerbner and his associates focus on.kültür ve iletişim içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

Bu yazıyı  Yazdır |   Sayfa Başı  
 
© kültür ve iletişim
ISSN 1301-7241 | kültürveiletişim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.


kültür ve iletişim Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri