Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/ki/

ilef.net Anasayfa    kültür ve iletişim Başsayfa    1998 / 1998 (1/1) Kış | Winter

Anasayfa
Protestan İş Ahlakı Hala Varlığını Sürdürüyor mu?

12/03/2003

Does the Protestant Work Ethic Still Survive?

Mahmut Arslan

Özet Bu makalede, Max Weber tarafından yüzyılın başında gündeme getirilen “Protestan İş Ahlakı” (PİA) kavramının günümüz Batı toplumları açısından ne dereceye kadar geçerli olduğu tartışılmaktadır. Bu bağlamda, Weber'in görüşleri kısaca özetlenerek konuya ilişkin ampirik çalışmaların ve teolojik kaynakların ışığında sorun analiz edilmektedir. PİA hala yaşıyor mu? Yoksa artık tarihi bir fenomen midir? Bu sorunun cevaplandırılması, kuşkusuz uluslararası karşılaştırmalı araştırmaları gerektirmektedir. Buna ek olarak çağdaş Protestan teologların iş ahlakı konusundaki fikirleri de bir diğer önemli bilgi kaynağını oluşturmaktadır.

Abstract This article discusses the validity of the concept of “Protestant Work Ethic” (PWE) for today's Western societies, as it was formulated by Max Weber early this century. In this context, Max Weber's thought is summarized and the problem is analyzed in the light of empirical studies and theological resources on the issue. Does the PWE still survive, or, has this phenomenon become history? Answering this question, without doubt, requires comparative research on international scale. In addition, the opinions of contemporary Protestant theologians on work ethics also form another significant source of information.
kültür ve iletişim içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

Bu yazıyı  Yazdır |   Sayfa Başı  
 
© kültür ve iletişim
ISSN 1301-7241 | kültürveiletişim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.


kültür ve iletişim Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri