Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/ki/

ilef.net Anasayfa    kültür ve iletişim Başsayfa    Dergi hakkında

Anasayfa
Kaynak Gösterme Formatı

12/03/2003

ki'ye teslim edilecek yazılarda kaynak gösterirken uyulması gereken kurallar

Metin içinde kaynak belirtme

Tüm referanslar, ana metinde uygun yerlerde ve parantez içinde, yazarın adı, basım yılı ve gerekiyorsa sayfa numaraları ile belirtilir. “Ibid”, “op.cit.”, “a.g.e.” vs. kısaltmalar kullanılmaz.

Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Notlar, metnin içinde numaralandırılıp, metnin sonunda numara sırasına göre ve referanslardan önce yerleştirilmelidir. Notların içinde yer alan referanslar da metin için geçerli olan kurallara göre belirtilir.

Metnin içindeki alıntılar için çift tırnak, alıntının içindeki alıntılar için tek tırnak kullanılmalıdır. 40 kelimeden uzun alıntılar, tırnak kullanmadan girintili paragrafla verilmelidir.

Yazarın adı metinde geçmiyorsa ve kitaba referans veriliyorsa,(Williams, 1988)

Yazarın adı metinde geçmiyorsa ve belli bir sayfa söz konusuysa,

(Williams, 1988: 26)

Yazarın adı metinde geçiyorsa ve kaynakçada birden fazla eseri varsa,

(1988: 26)

Birbirini takip etmeyen belli sayfalar söz konusuysa,(Williams, 1988: 22-6, 45-8)

Yazarın adı metinde geçiyorsa ve kaynakçada bu yazarın yalnızca bir eseri mevcutsa sadece sayfa numarası verilir.

Hawkes'a göre dil ve antropoloji ... (32)

İki yazar varsa,

(Lash ve Urry, 1988)

İkiden fazla yazar varsa,(Bennett vd., 1986)

Aynı yazarın aynı yıl işinde yayınlanmış birden fazla eserine referans varsa, basım yılına a, b, c, gibi harfler eklenerek birbirinden ayrılır.(Foucault, 1979a)

Aynı bahiste birden fazla kaynağa referans varsa, bunlar aynı parantezde noktalı virgülle ayrılarak belirtilmelidir,(Bourdieu, 1984; DiMaggio, 1987; Lamont, 1988)

Dergiden makale

Lawrence, Grossberg (1995). “Cultural Studies vs. Political Economy: Is Anybody Else Bored with this Debate.” Critical Studies in Mass Communication 1(12): 72-81.

Editörlü bir kitaptan makale

Turow, Joseph (1991). “A Mass Communication Perspective on Entertainment Industries.” Mass Media and Society. James Curan ve Michael Gurevitch (der.) içinde. London: Edward Arnold. 160-167.

Bir yazarın seçilmiş yazılarından derlenmiş kitabından makale

Thomas, Lewis (1974). “The Long Habit.” Lives of a Cell: Notes of Biology Watcher içinde. New York: Viking. 47-52.

Kitap

Lewis, Justin (1991). The Ideolojical Octopus: An Exploration of Television and Its Audience. London ve New York: Routledge.

Çeviri kitap

Larrain, Jorge (1993). İdeoloji ve Kültürel Kimlik. Çev., Neşe Nur Domaniç. İstanbul: Sarmal.

Derleme kitap

Balio, Tino (der.) (1990). Hollywood in the Age of Television. Boston: Unwin Hyman.

İki yazarlı kitap

Gessell, Arnold ve Francis L. Ilg (1949). Child Development: An Introduction to the Study of Human Growth. New York: Harper and Row.

Üç ya da daha fazla yazarlı kitap

Spiller, Robert, vd. (1960). Literary History of the United States. New York: MacMillan.

Yazar olarak kurum adıTürk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (1996). Kafkasya ve Orta Asya: Bağımsızlıktan Sonra Geçmiş ve Gelecek. Ankara: Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Yayınları.
kültür ve iletişim içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

Bu yazıyı  Yazdır |   Sayfa Başı  
 
© kültür ve iletişim
ISSN 1301-7241 | kültürveiletişim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.


kültür ve iletişim Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri