Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/ki/

ilef.net Anasayfa    kültür ve iletişim Başsayfa    2005 / 2005 (8/1) Kış | Winter

Anasayfa
Anlatı Bizi Nasıl Kurar?: Ararat'ta Anlatı, Anımsama ve Kimlik

21/03/2006

Özet:Bu makale, yönetmenliğini Atom Egoyan'ın yaptığı Ararat filmini, anlatı, bellek, anımsama ve unutma kavramları ışığında incelemeyi amaçlıyor. Makale, film-içindeki filme konu olan 1915 olaylarının, Türkler ve Ermeniler tarafından farklı biçimlerde "hikaye edildiğini" vurgulayarak, Araratın, bu olayları "soykırım" olarak tanımlamasının, bir kimlik tanımlama kaygısıyla ilişkili olduğuna işaret eder. Bireysel ve toplumsal kimliklerimizi, anlattığımız hikâyeler üzerinden kurduğumuzu söyleyen Randall'ın görüşüne dayanarak makale, Ararat'ta iç içe geçmiş ve kimliğinin kuruluşu çerçevesinde dolanan tarihsel, toplumsal ve bireysel anlatıların, filmi "biz" kimliğinin kuruluşu çerçevesinde okumayı önerdiğini savunur. Ararat, geçmişin ve tarihin, "bizim" tarafımızdan nasıl algılandığını ve anlamlandırıldığını sorarak, bireysel ve toplumsal kimliklerin, bu sorgulama üzerinden kurulduğunu dile getirir. Egoyan'ın Ararat'ta film-içinde filme yer vermesi ise, geçmişin anlatılırken/yeniden anlatılırken, gerçeklerin yeniden kurulduğunu, bu nedenle bu gerçeğin kavranışının bir kurmaca/hikâye anlatıldığını açık eden bir yapıya sahiptir. Makale, film kişilerinin bireysel kimliklerinin, 1915 olaylarına dayanan "büyük"/tarihsel anlatıya bağlı olarak tanımlandığını dile getirir.

Abstract: This object of this article is to investigate the film Ararat directed by Atom Egoyan in the light of the concept of narrative, memory, recalling and forgetting. This article stresses that the events of 1915 which are the subject mater of the film-within the film have been recounted in different ways Turks and Armenians and it points out that the definition of events of 1915 as “genocide” within Ararat, strictly related to the anxiety caused by the definition of identity. Following Randal's view asserting that we construct our individual and social identities by means of stories we tell, it claimed that the film suggests us to read the historical, social and individual narratives connected and intertwined with the narrative of “genocide” within the framework of the construction of the identity of “us”. Asking how the past and history are perceived and interpreted by “us”, Ararat expresses that both individual and social identities are constructed through this interrogation. Egoyan’s use of film-within the film in Ararat puts forth that while telling and retelling the past, the reality is continuously being reconstructed, and in this way it is underlined that the conceptualization of the reality is a fiction for this reason, Ararat has a structure bringing out that the narratives about past are in fact fiction/story. It is stated that the individual identities of the character within the film are defined depending on the “grand” /historical narrative related to 1915 events.kültür ve iletişim içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

Bu yazıyı  Yazdır |   Sayfa Başı  
 
© kültür ve iletişim
ISSN 1301-7241 | kültürveiletişim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.


kültür ve iletişim Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri