Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/ki/

ilef.net Anasayfa    kültür ve iletişim Başsayfa    2003 / 2003 (6/2) Yaz | Summer

Anasayfa
Öteki Mekanda Olmak: Post-Kolonyal Dünyada Göçmenlik ve Turizm

29/11/2004

Meyda Yeğenoğlu Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Özet Bu çalışma Batı’daki metropolleri ve Üçüncü Dünya’daki turistik mekanları post-kolonyal durumun görüngüleri olarak ele alarak hegemonik Batılı özne ile Üçüncü Dünyalı turistin bu iki farklı mekanda karşılaşmalarını ve bu iki grubun kimliklerinin bu karşılaşma içinde nasıl farklı olarak yaşandığını ve konumlandığını inceliyor. Zygmunt Bauman’ın “yabancı” kavramı ile Julia Kristeva’nın “iğrenç” nosyonunu bir araya getirerek, göçmen kültürünün ortaya çıkarttığı sınır figürlerin, hegemonik öznenin varsaydığı bütünselliğini nasıl yerinden oynattığını göstermeye çalışıyor. Göçmenlerin Batılı metropolitan mekanda nasıl bir yer işgal ettiklerini Batılı turistlerin Üçüncü Dünya’daki turistik mekanları işgal ediş biçimleriyle karşılaştırarak Öteki’nin kendi mekanındayken nasıl bir arzu nesnesi haline geldiğini inceleyerek bu arzu ile Batılı öznenin yerlinin mekanında kontrol ve iktidarı elinde tutması arasındaki ilişki göstermeye çalışıyor. Turizmin otantik söylemini inceleyerek bu söylemin nasıl bir nostalji üzerinde kurulduğunu gösteriyor ve turistik mekanın yerlinin kimliği ve gövdesi üzerinde yarattığı dönüşümlere dikkat çekiyor.

Abstract Taking Western metropolis and touristic spaces in the Third World as instances of postcoloniaty, this essay examines the nature of the encounter between the hegemonic First World subject and Third World migrants and points to the different ways in the which their identities are lived and positioned in this encounter. By bringing together Zygmunt Bauman’s notion of “stranger” with Julia Kristeva’s notion of the “abject” together, the essay examines how the borderline identifications generated by the migrant culture destabilizes the presumed unified sense of the hegemonic subject. Contrasting the way migrants occupy the Western metropolitan space with the ways in which Western tourists occupy the touristic spaces in the Third World, I examine how and why the same Other when he/she is in his/her own space becomes an object of desire and what this desire tells us about the Western subject’s ability to maintain control and power in the space of the native. By making a detour through the discourse of tourism, particularly by focusing on its obsession with authenticity and the kind of nostalgia it is based upon, I examine the bodily and subjective transformation the unique space of tourism entail for the native identity.kültür ve iletişim içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

Bu yazıyı  Yazdır |   Sayfa Başı  
 
© kültür ve iletişim
ISSN 1301-7241 | kültürveiletişim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.


kültür ve iletişim Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri