Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/ki/

ilef.net Anasayfa    kültür ve iletişim Başsayfa    2003 / 2003 (6/2) Yaz | Summer

Anasayfa
Hiçbir Şey Yapmamanın Göstergeleri: Loitering ve Çekirdek Çıtlama

29/11/2004

Signs of Doing Nothing: Loitering and Çekirdek Çıtlama

Şebnem Timur

Melike Türkan Bağlı Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Özet Bu yazıda boş zaman geçirmekle bağlantılı olarak loitering ve çekirdek çıtlama, hiçbir şey yapmamanın göstergeleri olarak, göstergebilimsel bir analizle ve karşılaştırmalı biçimde ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Göstergebilimsel olarak, her bir davranış, ardında yatan birçok anlam ve mesajı ileten bir gösterge olarak okunabilir. “Hiçbir şey” bir boşluk tarif ettiği için “hiçbir şey yapmama”yı hiçbir şey yapmadan göstermek aslında mümkün değildir. Hiçbir şey yapmamayı hiçbir şey yapmadan göstermenin güçlükleri yüzünden, “hiçbir şey yapmamak” zorunlu olarak ancak “bir şey yapmak”la en iyi şekilde temsil edilebilir. “Aylakça dolaşmak, sürtmek, yolda oyalanmak, sallanmak, (zamanı) boş geçirmek, gezmek...(Oxford, 1990)” anlamına gelen loitering düzanlamsal düzeyde masumane bir biçimde aşağı yukarı hiçbir şey yapmamayı gösterirken, yananlamsal düzeyde her an işlenebilecek toplumsal bir “suç”u çağrıştırır. Çekirdek çıtlama ise düzanlamsal düzeyde hiçbir şey yapmamakla karşıt biçimde “aktif” bir eylem olarak bir şey yapmaya işaret eder, yananlamsal düzeyde ise bedeni, karnı bile doyurmayan ve başka eylemlerde bulunmayı önleyen bir yeme eylemiyle, yani neredeyse “hiçbir şey”le meşgul ettiği için hiçbir şey yapmamayı gösterir.

Abstract In this paper, being part of leisure time activities, loitering and çekirdek çıtlama are analyzed and treated as signs of “doing nothing” separately and also comparatively. Within a semiotic framework, every behaviour can be read as a sign conveying various meanings and messages attached to it. As “nothing” defines a void, it is actually possible to signify “doing nothing” by “doing nothing.” Deriving from the difficulties of signifying “doing nothing” by doing nothing, doing nothing can only and avoidably signified by “doing something.” Having the definitions of “waiting, hanging around, lingering, dallying etc…”loitering, while signifying more or less “doing nothing” innocently on a denotional level, it conjures up a possibility of a “crime” that can be committed any moment, on a connational level. Çekirdek çıtlama by being an active behaviour opposing “doing nothing” indicates to the act of eating something on a denotational level; on the other hand, it represents “doing nothing” on a connotational level by engaging the body –preventing it to do other things as well- with an act of eating that does even feed which could be seen very close to doing nothing.
kültür ve iletişim içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

Bu yazıyı  Yazdır |   Sayfa Başı  
 
© kültür ve iletişim
ISSN 1301-7241 | kültürveiletişim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.


kültür ve iletişim Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri