Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/ki/

ilef.net Anasayfa    kültür ve iletişim Başsayfa    2003 / 2003 (6/1) Kış | Winter

Anasayfa
National Policies in a Global Context: The British Case

07/06/2003

Küresel Bağlamda Ulusal Siyasalar: Britanya Örneği

Ralph Negrine Centre for Mass Communication Research Leicester, İngiltere

Abstract The title of this paper was based on an assumption that nations can no longer think about their communication systems in isolation, and that national regulators are now forced to consider the place of their communications systems within a broader international or global context. In many ways, these conclusions are valid but they are valid up to a point only: national regulators do need to think about the global context, but, in practice, how they think about regulatory systems in the 21st Century is still very much influenced and affected by national considerations. As I shall point out in relation to the current proposals to change the regulatory structure of broadcasting and communications in Britain, the debates and controversies have been very much about domestic issues and reinforcing domestic priorities, not about the considerations of the global context. This paper will be divided into 3 parts. Part 1 will look at some general trends in British broadcasting and communications, more generally; Part 2 will look at recent proposals contained in the Communications Bill; Part 3, the concluding part, will consider the interplay between national and international factors.

Özet Bu yazının başlığı ulusların iletişim sistemleri hakkında artık yalıtılmışlık içinde düşünemeyecekleri ve artık ulusal düzenleyicilerin kendi iletişim sistemlerini daha geniş uluslararası ya da küresel bağlam içinde değerlendirmeye zorlandıkları varsayımına dayanıyor. Bu sonuçlar pek çok anlamda geçerlidir, ancak geçerliliklerinin de bir sınırı vardır: Ulusal düzenleyiciler gerçekten de küresel bağlam hakkında düşünmek zorundadırlar, ama pratik olarak, düzenleyici sistemlerini 21. Yüzyıl içinde nasıl düşündükleri önemli ölçüde ulusal kaygıların etkisi altında kalmaktadır. Britanya’da yayıncılık ve iletişimin düzenleyici yapısını dönüştürmeye yönelik yürürlükteki öneriler için göstermeye çalışacağım gibi, tartışma ve çatışmaların pek çoğunun ülke içi konular üzerinedir ve ülke içi öncelikleri desteklemektedir, küresel bağlama dair meseleleri değil. Bu çalışma 3 bölüme ayrılmıştır: Birinci Bölüm, Britanya yayıncılığı ve iletişimindeki genel eğilimlerden bazılarına bakacaktır; İkinci Bölüm “İletişim Yasası” içindeki en son önerileri inceleyecektir; Üçüncü Bölüm ise sonuç bölümüdür ve, ulusal ve uluslararası unsurlar arasındaki etkileşimi değerlendirmektedir.
kültür ve iletişim içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

Bu yazıyı  Yazdır |   Sayfa Başı  
 
© kültür ve iletişim
ISSN 1301-7241 | kültürveiletişim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.


kültür ve iletişim Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri