Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/ki/

ilef.net Anasayfa    kültür ve iletişim Başsayfa    2003 / 2003 (6/1) Kış | Winter

Anasayfa
From Confucianism to Consumerism: Women, Food and the Media in Contemporary Korea

07/06/2003

Konfüçyenizm’den Tüketimciliğe: Çağdaş Kore’de Kadınlar, Yiyecek ve Medya

Dongju Yoo Sungkonghoe Üniversitesi, Güney Kore

Abstract This paper attempts to explore the cultural dynamics and contradictions women are experiencing in contemporary Korea. The process of modernization has created structural dilemmas in women’s everyday lives. Women nowadays are caught up between traditional Confucian values and western values which is actively incorporated with consumerism in the name of modernity. The tension is clearly revealed in the widely shared values, beliefs and attitudes of food and eating, and the perceptions of women’s body images. Although rapid transformation of social and economic environment has greatly modified food customs and eating styles, women’s roles and expectations with regard to food and eating are much more ambiguous and problematic than ever before. The symbolic meaning of food in the discourses of television advertisements, as a central site of public cultural representation, is examined. Women’s everyday expectations and negotiations with regard to food and eating are further analysed through interviews with women.

Özet Bu çalışma günümüz Kore’sinde kadın deneyimlerinin kültürel dinamiklerini ve çelişkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Modernleşme süreci kadınların gündelik yaşamlarında yapısal açmazlar yaratmıştır. Kadınlar bugünlerde etkin bir biçimde modernlik adına tüketimcilikle (consumerism) bütünleştirilen batılı değerler ve geleneksel Konfüçyen değerler arasında sıkışıp kalmışlardır. Gerilim, geniş anlamda yiyecek ve yeme edimine dair paylaşılan değerler, inançlar ve eğilimlerde, ve kadın bedeni imgesinin algılanmasında açıkça ortaya çıkmaktadır. Toplumsal ve ekonomik çevredeki hızlı dönüşümün yemek adetlerini ve yeme stillerini etkisi altına almasına rağmen, kadınların yiyecek ve yeme konusundaki rol ve beklentileri hiç olmadığı kadar muğlaklaşmış ve sorunsal hale gelmiştir. Yiyeceğin sembolik anlamı kamusal kültürel temsilin merkezî bir bölgesi olaran televizyon reklamlarında incelenmiştir. Kadınların gündelik beklentileri ve yiyecek ve yeme edimi ile olan müzakereleri kadınlarla yapılan görüşmelerle analiz edilmiştir.
kültür ve iletişim içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

Bu yazıyı  Yazdır |   Sayfa Başı  
 
© kültür ve iletişim
ISSN 1301-7241 | kültürveiletişim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.


kültür ve iletişim Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri