Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/ki/

ilef.net Anasayfa    kültür ve iletişim Başsayfa    2003 / 2003 (6/1) Kış | Winter

Anasayfa
Modernleşme ve Mahremiyet

07/06/2003

Modernization and Privacy

Mehmet Yüksel Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Özet Mahremiyet, toplumsal ve bireysel yaşamın temel yanlarından biridir. Mahremiyet, güncel tartışma konuları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu tartışmalar çerçevesinde sık sık kişilerin sağlık, mali ve sabıka durumlarına ilişkin kayıtların mahremiyetinden ve kişisel verilerin güvenliğinden söz edilmektedir. Özellikle medyanın özel yaşam alanına yönelik müdahalelerinden yakınılmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, özel yaşam alanına yönelik ihlâlleri oldukça kolaylaştırmaktadır. Hükümetlerin ve özel kuruluşların eriştiği gözetleme olanakları giderek artmaktadır. Kişilerin özel yaşam alanların büyük ölçüde daraltan bu gelişmeler, özel yaşam alanı da dahil olmak üzere kişilik haklarını tartışmayı zorunlu kılmaktadır. Bu makalede ilkin, sosyoloji, kültürel antropoloji ve psikoloji literatüründen hareketle, mahremiyet kavramı irdelenmektedir. İkinci olarak, mahremiyet olgusunun tarihsel gelişimi, kamusal alan-özel alan ayrımı çerçevesinde incelenmektedir.

Abstract Privacy is one of the most essential aspects of social and individual life. Privacy occupies an important place among current issues under subjects of discussion. Individuals worry about the safety of their personal information and especially complain about the invasion of privacy by the mass media. The advancement of information and communication technologies makes invasion of privacy extremely easy. Governmental organizations and private establishments have large surveillance capabilities. Under current conditions, individuals have utmost desire for privacy, yet they have little means of control of dissemination of information about their health, financial conditions and other personal data such as criminal record. In this article, the concept of privacy is examined first by means of sociological, psychological and cultural anthropological literature. Secondly, the relationship between modernization and privacy is discussed in terms of differences in private and public domain.
kültür ve iletişim içinde
ilef.net'te
Web'de
ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


 

Bu yazıyı  Yazdır |   Sayfa Başı  
 
© kültür ve iletişim
ISSN 1301-7241 | kültürveiletişim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yayınlanmaktadır.


kültür ve iletişim Anasayfa | İletişim
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri