Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Yeni eğitim modelleri geliştirmek

 • Değişen/gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda akademik örgütlenmeyi ve ders programlarını geliştirmek
 • İletişim alanında yerel bilgiyi üretmek üzere araştırma olanaklarını geliştirmek
 • Lisans ve lisansüstü eğitimin niteliğini yükseltmek
 • Yüksek öğretim ortamının değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak lisansüstü programları akademisyen yetiştirmek amacıyla geliştirmek
 • Öğretim elemanlarının istihdamını vizyona yönelik olarak yapmak

Yerli ve yabancı kurumsal işbirlikleri geliştirmek

 • Ulusal ve uluslararası iletişim örgütleri ile işbirliğini geliştirmek
 • Dezavantajlı kesimlerin iletişim hakkını gerçekleştirmek üzere iletişimde kamusal yarar platformu işlevini üstlenmek
 • İletişim alanında üretim sürecinin aktörleri ile etkileşimi güçlendirmek

Kurum kimliğini geliştirmek

 • Öğretim kadrosunu teknolojik ve akademik açıdan geliştirmek
 • Öğrenci-idari personel-akademik personel arasında iletişimi kurumsallaştırmak

Fiziki ve teknolojiye dayalı altyapı olanakları geliştirmek

 • Okulun teknolojik altyapısını geliştirmek
 • Çoklu ortam işlik ve sınıflarını oluşturmak

 Vizyon & Stratejik Hedefler

ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri